®Tørring Jagtforening 2016

Jagten i Riis er et konsortie for Tørring Jagtforenings medlemmer, hvor der afholdes fælles hagljagter og alle medlemmer af konsortiet har mulighed for riffeljagt efter sommerbukken såvel som den strejfende krondyrbestand. 

Der er plads til ca. 12 af foreningens medlemmer i Riisjagten ad gangen.

 

For at blive skrevet på venteliste og yderligere information kontakt formanden for Riisjagten:
Søren Fejrskov Hansen tlf.: 20376620 / soren.h@tuknet.dk

Riisjagt