top of page

Tørring Kær jagt

Prisen for den frie trækjagt på foreningens arealer og de seks fællesjagter er i år 500 kr. som skal indbetales inden du går på jagt første gang.

 

Indbetaling for kærkort til Sydbank - HUSK NAVN!

Netbank: reg.nr. 7140 konto nr. 0001085874  eller MobilePay 941803  - HUSK NAVN!

eller kontant om tirsdagen i jagthytten til og med 29/8

Fællesjagterne i Tørring Kær.                  

Søndag 6/10/2024 kl..10:00 

Lørdag 19/10/2024 kl 1000              

Lørdag 9/11/2024 kl.: 1300. Denne kærjagt afvikles som fyraftensjagt og vi regner med at starte grillen på et tidspunkt.           

Søndag  24/11/2024 kl.: 10:00                  

Lørdag 14/12/2024 kl.: 10:00           

Søndag  05/01/2025 kl.: 10:00 Rævejagt med gule ærter. HUSK tilmelding til spisning til Jens eller Tom!!!!! Husk cirka 100 kr for de gule ærter.

Søndag 25/01/2025 kl.: 1000

Hvis spørgsmål kontakt formand Jens på tlf. 2645 0518 

Knæk og Bræk.

trækjagt22.jpg
bottom of page