top of page

Tørring Kær jagt

Prisen for den frie trækjagt på foreningens arealer og de seks fællesjagter er i år 500 kr. som skal indbetales inden du går på jagt første gang.

 

Indbetaling for kærkort til Sydbank - HUSK NAVN!

Netbank: reg.nr. 7140 konto nr. 0001085874  eller MobilePay 941803  - HUSK NAVN!

eller kontant om tirsdagen i jagthytten til og med 29/8

Fællesjagterne i Tørring Kær.                  

Lørdag 7/10 2023 kl.: 10:00                  

Fredag 27/10/2023 kl.: 1400. Denne kærjagt afvikles som fyraftensjagt og vi regner med at starte grillen på et tidspunkt.           

Lørdag  11/11/2023 kl.: 10:00                  

Søndag 10/12/2023 kl.: 10:00           

Lørdag  06/01/2024 kl.: 10:00 Rævejagt med gule ærter. HUSK tilmelding til spisning til Jens eller Tom!!!!! Husk cirka 50 kr for de gule ærter.

Søndag 28/01/2024 kl.: 1000

Hvis spørgsmål kontakt formand Jens på tlf. 2645 0518 

Knæk og Bræk.

trækjagt22.jpg
bottom of page