top of page

Bliv medlem

Direkte link til indmeldelse i Danmarks Jægerforbund:

https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/medlemskab-for-din-og-for-jagtens-skyld/bliv-medlem/

 

Hvis du ønsker at blive medlem af Tørring jagtforening eller har spørgsmål angående medlemsskab kan du kontakte formand Jens Andreasen på tlf.:26450518.
For indmelding i foreningen, send Jens en mail på

toerringjf@gmail.com
Oplys navn, adresse, fødselsdag, medlemsnummer fra danmarks Jægerforbund, tlf nr., og ønske om A- eller B medlemsskab.

Praktiske informationer:
Medlemstal ca. 200

Foreningskontingent år 2016:

 

Medlemskategori

Ordinær medlem (inkluderer Jægerbladet)   Kr. 810 

Junior 0 - 15 år   Kr. 225

Ungdom 16 - 25 år  Kr. 500

Senior over 65 år   Kr. 525

Husstand   Kr. 350

Ektraordinær   Kr. 150

Støttemedlem   Kr. 200

 

Ang. senior: Husk selv at meddele forbundet eller kassereren hvis der opkræves forkert, eller
du bliver 65 næste år.
Ang. husstand: Dette er beløbet for den anden person i husstanden, hvilket vil sige 810 kr. for
det ordinære medlem + 350 kr. for medlem nr. 2 i husstanden.
Ang. ekstraordinær eller B-medlemsskab: Dette kræver, at du har et ordinært medlemsskab i en anden forening i Danmarks Jægerforbund.

bottom of page