top of page

Nyheder

 DJ Jægerråds skydning 2024 Horsens og Hedensted Kredsen 

Skydningen afholdes i år på, Duelykke skydebane. Som findes Boringvej ud for nr. 38.

Lørdag den 8. Juni 2024. Kl. 09.30 – ca. 15.00.

 Der skydes både hold og individuel. Holdene består af 4-5 skytter, hvor de 4 bedste resultater tæller. Den individuelle skydning, skydes efter holdskydningen. Der skydes om Vandrepokal samt medaljer.

 Klasse inddeling : Se regelsæt. Alle skyder til 24 duer med 2 doubler For at spare mandskab følges holdene sammen, og dømmer for hinanden. Holdene trykker selv duer ud.

 Skydetider kommer efter sidste tilmelding. Skydekort skal være afhentet senest kl. 11.30 Pris for hold kr. 350. Pris for individuelt kr. 75. Tilmelding af hold skal ske senest søndag d. 2. Juni.  Tilmelding samt spørgsmål: Flemming Jacobsen. Tlf. 61617263. Mail: flemming@normannkock.dk.

 På banen kan købes patroner og forplejning. Vi håber på godt vejr og rigtig mange tilmeldinger. Alle medlemmer af DJ i Horsens og Hedensted kredsen kan deltage. Forbehold for skrivefejl og løbende ændringer.

Så er der også landet reguleringstilladelse på skarv på vores areal på højre side af vejen langs Gudenåen OG husk at indrapportere nedlagte skarv med billede til Jens. Som beløning indsætter vi for 100 kroner lerduer på dit skydekort for hver skarv du indrapporterer!!!!!!

Bestyrelsen har 28/2 2024 konstitueret sig således:

Formand Jens Andreasen

Næstformand Peer Atterman

Kasserer Karsten Andreasen

Sekretær Tom Bak Hansen

Øvrige medlemmer

Simon Vesterholm

Kasper Jon Nielsen

Peter Hald.

Der er nu indhentet reguleringstilladelser som vanligt til regulering af henholdsvis husskade & krage på vore arealer.

Referat
Efter at have indtaget de gule ærter kaldtes der til Ordinær Generalforsamling i Tørring Jagtforening 20/2 2024


1.    Valg af dirigent.
Henning M. Lassesen foreslås. Henning vælges.


2.    Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling. 
Formand Jens indleder generalforsamlingen med at mindes æresmedlem Gunnar Hansen som er afgået ved døden. (Der vil komme mindeord i Jæger hurtigst muligt.)
Jens fortæller om de voldsomme vandmængder i kæret samt om at vi trods alt har nedlagt 12 fasaner, 1 and, 1 krage og 1 sneppe. Flere jagter har været gennemført i decimerede udgaver og enkelte helt aflyst.
Trækjagten har givet godt med ænder til de stræbsomme pga. alt det vand.
Der har været tilsyn fra miljøstyrelsen på høslettet. Der forventes reduktion af hektartilskuddet da høet jo ikke har kunnet bjærges pga. forholdene.
Jens fortæller lidt om diverse tiltag om vandet fra kommunens side og foreningen forsøger at være på forkant med udviklingen omkring dette.
Førstehjælpskurset blev ikke gennemført da der var for få tilmeldte.
Der opfordres til at komme med input til aktiviteter/foredrag m.v.
Kurt Vesterholm træder ud af bestyrelsen og bliver derfor behørigt hyldet af foreningen.

Der spørges til fanen ved som ikke deltog ved Gunnars begravelse.
Tom oplyser at kommunen ikke har ønsket at sende en plan for hvad de helt præcist vil med oversvømmelsen af kæret. 

3.    Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
Karsten fremlægger regnskabet til godkendelse. Der udvises et overskud på stort 42237,05 kroner. Og der ventes yderligere lejeindtægt på omkring 29000 kroner fra kommunen vedrørende drift af de offentlige toiletter.
Regnskabet godkendes.

4.    Indkomne forslag.
Der er ikke kommet nogen forslag.


5. Valg af bestyrelsens medlemmer.
   På valg er:
   Kurt Vesterholm (Modtager ikke genvalg)
----------  Simon Vesterholm vælges til bestyrelsen
   Peer Attermann genvælges
   Kasper Jon Nielsen genvælges
   Karsten Andreasen genvælges


6..    Valg af suppleanter.
Rene Jensen
Bjørn Henning Faxholm
Ejler Mathiasen
Magnus Karlskov
Kenneth Jensen 
Marc Vejrum
Alle vælges og konstitueres på først kommende bestyrelsesmøde.

7.    Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
Henning Lassesen modtager ikke genvalg
-----------  Jim Andersen vælges i stedet.
Lars Pasgaard genvælges.

Gudmund Jeppesen og Kurt Vesterholm vælges som revisorsuppleanter


8. Eventuelt.
Skydebanen
Vagtplanen skal udenfor at hænge ifølge reglerne. Det kommer den.
Der anføres at lerduerne sidste år var forskellige i størrelsen pga. leveringsproblemer og derfor gik der mange i stykker. 
Maskinerne skal have en ordentlig ser
vice inden sæsonen starter.

Jim spørger indtil haglskåle, om det er ved at være tid til at skifte til bionedbrydelige haglskåle. Dette bør indarbejdes således at miljøtilsynet ikke kommer efter os.
Dette har været drøftet tidligere og vi har det på dagsorden fremadrettet fortæller Jens som svar.
Tom beretter om aktiviteterne på vildduebanen og jægerrådet.
Gudmund beretter lidt om mårhundeindsatsen og udgifterne til simkortet. Hvis man har mulighed for det, så støt Gudmund & drengene.
Jens efterlyser en til at tage hø slet. Kender I en, så tag kontakt til Jens
Jim fortsætter med hundearbejdet.  Det er vi meget taknemmelige for.
Der var mødt 32 medlemmer.

Generalforsamlingen afsluttes og vi går over til at se på de flotte trofæer folk havde med. Se billeder af vindere under Billeder på hjemmesiden. 
Der blev også solgt lotteri som vanligt. Vi havde nogle gode, hyggelige timer sammen.

Hej medlemmer. 

Et opslag til dig - ja lige dig!

Som tidligere nævnt så mangles der suppleanter og hjælpere i Tørring jagtforening. Ja vi ved godt du har travlt med alt muligt men det giver noget særligt for dig og dem omkring dig at du gør en frivillig indsats. 

De frivillige kræfter er de søjler som foreningen står på og dem der gør at vi kan levere en god service og et godt sammenhold. 

Alle kan hjælpe med noget i foreningen men de kræfter der er til rådighed bliver til stadighed færre og det fører til en langsom nedgang i aktiviteter. Så hvis du sidder og tænker, jeg kunne godt tænke mig at hjælpe foreningen og deltage i det fællesskab der er men ikke helt ved hvad det indebærer så er her en kort oversigt. 

Alle hjælpere bliver grundigt oplært i de opgave de har lyst til at hjælpe med. 

Som hjælper kan man selv plukke i de opgaver man vil hjælpe med og der selvfølgelig mulighed for uddannelse på forskellige områder. En typisk hjælperpost består i at man deltager i vagtplanen for skydebanen 4 til 6 gange om året og deltager på arbejdsdagene. 

Som hjælper belønnes man med mad og drikke på vagten, et gratis kærkort og et skydearrangement sidst på sæsonen.

 

Bestyrelsen mangler initiativrige og idefulde folk , så hvis du går og tænker på at stille op som enten suppleant eller til bestyrelsen så mød op på generalforsamlingen eller tag en snak med fmd. Jens.

Kort fortalt så består bestyrelsesarbejdet i at deltage i vagtplanen, vi afholder Ca. 4 møder om året hvor de forskellige aktiviteter planlægges. Bestyrelsen er delt op i udvalg og man kan indsættes i det der interesserer en. De forskellige udvalg har deres egne aktiviteter de gennemfører men hele bestyrelsen arbejder som en samlet enhed.

 

Et fællesskab og en forening er hvad man selv gør det til, så overvej om ikke du har lyst til at udvide dit netværk, komme ud og få gode oplevelser, venskaber og jagtligt samvær i foreningen, så vi i fællesskab kan opretholde alt det gode der sker i Tørring jagtforening.

Vi bringer lige aktivitetskalenderen for hundetræningen i
HØJDERYGGENS JAGTHUNDEKLUB 2024
 

Februar:

 • Schweisstræning:
  Lørdag den 17. kl. 10 i Gludsted Plantage
  Mødes ved parkeringspladsen i Hjøllund

Marts:     

 • Schweisstræning:
  Lørdag den 2. kl. 10 i Gludsted Plantage

   

 • Generalforsamling:
  Torsdag den 14. kl 19 ved Langagervej 23, 7171 Uldum
  Indkomne forslag skal formanden have inden onsdag den 6.3.

 

April:

 • Dressurtræning:
  Onsdag den 3. kl.19.00 ved Tørring Skydebane
  Hver onsdag kl. 19.00
  Sidste dag den 22.5

 • Schweissprøve (lokal):
  Søndag 21/4 kl. 9.00 i Gludsted Plantage


Maj:

 • Apporteringstræning:
  Onsdag den 29. kl. 18.30 ved Tørring skydebane
  Sidste dag den 26.6.

   

 • Slæb– og apportering:
  Onsdag den 29. kl. 19.00 ved Tørring skydebane
  Sidste dag den 26.6.

   

Juli:   

 • Fuldbrugstræning:
  Onsdag den 31. kl. 18.30 ved Torp sø
  Sidste aften er den 28.8
  (max. 12 hunde) først til mølle der HAR betalt

 

HUSK at holde dig opdateret på www.hojderyggens.dk
da der kan ske ændringer i programmet.

Så kom bladet Jæger og dermed den officielle indkaldelse til Generalforsamlingen 2024.

Det er den 20/2 kl. 2000 i Jagthytten

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Indkomne forslag sendes til Formand Jens på  jensandreasenmail@gmail.com

Husk vi spiser gule ærter kl 1900 og der vil være salg af Lotteri samt kåring af årets trofæer.

Rævejagt 6/1 kl 1000

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår til alle medlemmer gør vi opmærksom på at hvis man vil have gule ærter efter Rævejagten 6/1 2024 så vil Tom godt have et praj så vi ved nogenlunde hvad vi skal bestille.
 

Husk også på vi tilbyder et Førstehjælpskursus 4/2 i jagthytten. Du kan få mere info ved Peer.

Så er der landet reguleringstilladelse til skarv på vore arealer i Kæret. Husk at indberette nedlagte individer til Jens. Det kan være der venter en beløning.

I samarbejde med Gludsted Jagtforening af 1933 er det blevet muligt at komme med på deres jagtdag på Gyllingnæs ved GN Jagtvæsen den 14/10.

Der er pt. syv pladser og alt info og betaling går igennem dem.

Læs mere på billedet.

Glgnjagt.jpg

Mårhund og vaskebjørn

Kom med på en rejse fra 2010 til i dag – hvor vi ser på hvordan det er gået med mårhundeindsatsen.

Rejsen vil være i billeder og faktuelle tal, hvor vi ser på nogle af de ca. 980 mårhunde som er blevet registreret i Hedensted Kommune.

Kom og hør om mårhunde-situationen i Hedensted kommune og de omkringliggende kommuner

 

Mandag d. 21.august vil der være et møde om mårhundesituationen i det Østjyske.

 

Dato: mandag d. 21. august

Tid: 19.00

Sted: Årupvej 65, 8722 Hedensted

 

Deltagere:        Peder M Jensen & John Ravn – Mårhundekoordinatorer Jægerråd Hedensted

                             Erik Rosenbæk – Mårhundekoordinator i Horsens Kommune

                             Søren German Madsen fra Mårhundegruppen – Trekantsområdet.

                             Peter Bülow Hansen: Ansvarlig for NST-indsats mod mårhunde i Midt- Sønderjylland og Fyn

                             Valdemar Nikki Sommer – nyvalgt formand for Jægerråd Hedensted

 

Aftenens indhold: Hvor står vi i dag 13 år efter iværksættelse af handlingsplan imod den invasive art – mårhund.

Vi har besøg af vores kollegaer fra Horsens, Vejle og Kolding – som ligeledes vil give en status for indsatsen i deres områder.

Peter Bülow Hansen vil give en melding om indsatsen med Judas-mårhundene på Fyn.

Vi vil vende situationen omkring vaskebjørne, hvilke udfordringer giver vaskebjørnen sammenlignet med mårhundene.

Dagen før Dagen.

Vi ønsker alle der skal afsted knæk og bræk i morgen - og minder om vi holder bukkepral i Jagthytten kl. 0900 på dagen som vi plejer

Så er der mulighed for indskydning af riffel. Vi har booket tid i Vingsted 7 maj kl 1500-1700.
Vi har også lidt ammunition til salg til træningen. Ingen tilmelding, bare duk op.

Bestyrelsen har 18/4 konstitueret sig således:
Formand Jens Andreasen
Næstformand Peer Attermann
Kasserer Karsten Andreasen
Sekretær Tom Bak Hansen

Der er også foreløbigt program oppe men der kommer ændringer. Fx mangler der riffelskydningerne og der arbejdes på en dagjagt igen i år.

Referat fra Ordinær Generalforsamling i Tørring Jagtforening

13 april 2023

 

Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Henning M. Lassen. Henning bliver valgt.

Generalforsamling konstateres lovligt indvarslet

 

Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

Jens forelægger årets beretning.

Huset og faciliteterne bliver anvendt flittigt. Blandt andet har Retriverklubben afholdt ”Working Test”

Kærjagt. 26 kærkort solgt. Der er blevet nedlagt 2 rådyr, 1 ræv, 15 fasaner, 2 gråænder og 1 agerhøne

Foreningen har pt.208 medlemmer.

Der er kommet 2 nye skydehold og dermed lidt tilgang til foreningen.

Tak til Gudmund for nyjægerjagten. Dette påskønner foreningen meget.

Hundetræningen foregår med omkring 25 hunde og kører godt.

Miljøtilsynet på skydebanen er blevet lidt skrappere. Der arbejdes med at opfylde disse krav, blandt andet affaldshåndtering og sortering samt opsamling af størrere lerduestykker og plastforladninger/haglskåle. Der bør arbejdes hen imod at skyde med biologiske nedbrydelige haglskåle samt opsamle så meget som muligt.

 

Vi er pressede på frivillige kræfter. Stort mandefald iblandt folk af forskellige årsager.

Har du mulighed for det, så hjælp os! Vi mangler ganske enkelt folk.

 

Hans Erik Poulsen indstilles som æresmedlem for sin store og langvarig indsats.

Hans Erik takker

 • Der spørges om hvorfor der ikke kommer flere til generalforsamlingen. Der tales om indkaldelse metoder og de udfordringer fx GPDR-rettighederne.

 • Bestyrelsen påpeger - og undskylder – for den fejl der gør at denne aften er uden spisning og lotteri. En stor del af grunden skal nok findes her

 

 Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

Der påpeges at regnskabet stadigvæk gennemgår revision, men sagtens kan godkendes af generalforsamlingen.

Karsten gennemgår regnskabet. Der fortælles yderligt om enkelte punkter, blandt andet driften af det offentlige toilet.

Regnskabet vil blive forsimplet. Bestyrelsen samarbejder med en revisor om dette.

Forsamlingen godkender regnskabet med forbehold for en positiv gennemgang af revisorerne.

 

Indkomne forslag. Der er ikke kommet nogen.

 

Valg af bestyrelsens medlemmer.

                 - På valg er Jens Andreasen, Peter Hald og Tom Hansen.

                 Kasper Nielsen opstiller også

Der begæres hemmelig afstemning.

Peter Hald og Tom Hansen vælges.

 Der foretages omvalg om 1 plads til bestyrelsen pga. stemmelighed.

Jens Andreasen vælges.

 

Valg af suppleanter.

                 - Forslag modtages.

Ejler Mathiasen

Kasper Nielsen

Disse vælges.

Der er efterfølgende generalforsamling tilgået yderligere en suppleant/medhjælper, Simon Vesterholm

 

Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.

                 - Revisorer pt: Lars Pedersen og Henning M Lassen

Begge modtager genvalg og vælges.

                 - Revisorsuppleant: Heine Hyldahl. Heine kontaktes for genvalg

 

Eventuelt.

 • Der spørges til om børnehaven har anvendt vores hus inden døre.

  • Det oplyses at kommunen ønskede at leje huset i en længerevarende periode. Bestyrelsen afviste dette, bland andet med henvisning til at foreningen ville miste visse støttemidler.

 • Lodsejerne låner huset stadigvæk.

 • Der spørges til lerduer der går i stykker og hvorfor ”hold 1” stoppede.

  • Det oplyses bestyrelsen ikke er bekendt med hvorfor holdet stoppede.

  • Bestyrelsen oplyser at vi tilkalder service når maskinerne ikke kører.

 • Der spørges indtil hjertestarter. Den nye bestyrelse arbejder videre med dette.

 • Der blev informeret om arbejdet med vildduebanen og jægerrådet.

 • Der var mødt 17 medlemmer.

Der har været heftig aktivitet på skydebanen i dag da Retriverne har haft afholdt Working Test.

Så fik vi afholdt Trofæaften, Lotteri og Fællesspisning i jagthytten. Der var 20 fremmødte og 9 trofæer.
Snakken og hyggen trives på sådan en aften!! Det er dejligt at se folk kommer trods alt.
Tak for I møder op!
Vi minder endnu gang på at Generalforsamlingen afholdes 13/4 kl 2000. 

Trofæaften, Fællesspisning og Lotteri 22 februar kl 1900 i Jagthytten.
Da vi nu ikke lovligt kan afholde generalforsamlingen denne aften byder vi til gengæld på de gule ærter, trofæaften, lotteri og hyggeligt samvær på denne aften i stedet.
Tag dit bedste trofæ med og få en hyggelig aften.

Indkaldelse til Generalforsamling
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Tørring Jagtforening,
13 April 2023 kl. 2000 i Jagthytten, Søndre Fælledvej 50, 7160 Tørring
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Indkomne forslag sendes til Jens Andreasen på email: jensandreasenmail@gmail.com
Der bydes på en kop kaffe.

 

Så er der også reguleringstilladelse på voksne råger.

Rågeregulering.PNG

Der er nu indhentet reguleringstilladelser for skade og krage på vores områder i Kæret. De kan hentes herunder.

Vilreg (1).jpg
Begge tilladelser gælder for dette område.

Så er der landet skarvreguleringstilladelse frem til 31/3 2023 som kan hentes her. Husk at indberette nedlagte skarv til Jens.

"Forstå din hund - Rovdyret"

Foredrag 7/2 2023 kl 18.30 til ca. 21.00 i Naturens hus. Gratis

Foredraget “forstå din hund - rovdyret” er et super godt foredrag, hvor både “nørderne” og den almindelige hundeejer kan få noget med derfra (iøvrigt også almindelige familiehunde), det tager i særdeleshed udgangspunkt i stress (trænings, isolations eller frygtrelateret) og derudover skubber det også lidt til menneskers gængse opfattelse af hund, som altid giver anledning til gode og sjove dialoger i løbet af foredraget. 

Mikkel fra Jægerforbundet kommer og giver et super godt foredrag om hundetræning hvor både “nørderne” og den almindelige hundeejer kan få noget med derfra. Det tager i udgangspunkt i stress (trænings, isolations eller frygtrelateret)

Håber at se jer til en hyggelig aften.

Mere info fåes ved Peer Tlf 3037 5972

Husk tilmelding til de gule ærter på Rævejagten 7/1 2023 Kl. 1000 til Jim tlf 4018 7811 eller Tom tlf/sms 2615 3657

Efter en - for lang -periode med tekniske vanskeligheder er hjemmesiden nu oppe og køre igen og vi har haft afholdt to kærjagter. 
Den ene var den 12 /11 hvor vi var en pæn forsamling afsted i kæret hvor vi dog kun nedlagde en enkelt fasan i et enkelt skud. 
Den anden kærjagt var i går 11/12 hvor vi ligeledes kun nedlagde en enkelt fasan. Der blev også afgivet skud til en sovsneppe men der var som så ofte før med den flotte troldfugl mest plads ved siden af. ("Skydebanen åbner igen til april" - som vi ALTID siger!!)
Næste jagt i kæret er Rævejagten med de gule ærter 7/1 2023 kl. 1000.
Du kan sagtens komme med på jagt men hvis du vil have gule ærter så bedes du tilmelde dig ved Jim tlf 4018 7811  eller Tom tlf 2615 3657 af hensyn til bestilling af maden.

TAK er et dækkende ord for den opbakning vores fyraftensjagt mødte her fredag eftermiddag.

TAK til 16 gæve jægere der valgte at gå i Kæret med os og nedlægge 1 ræv, 3 fasaner og 2 gråænder i 19 skud.

Derefter har en flok sikkert fortæret pølserne og er gået til åen på fælles andetræk.

Vi siger et stort rungende tak for opbakningen!!!

Næste kærjagt er 12/11 kl. 1000.

Kontakt Jens hvis du eventuelt vil med og ikke har kærkort.

Parole før dagens jagt

Parole før dagens jagt

Der er nedlagt ræv!!

Der er nedlagt ræv!!

1 ræv, 3 fasaner og 2 gråænder

1 ræv, 3 fasaner og 2 gråænder

Vi afholder altid auktion over det nedlagte vildt

Vi afholder altid auktion over det nedlagte vildt

Et af Tine´s billeder af paraden

Et af Tine´s billeder af paraden

Der blæses "Jagt Forbi"

Der blæses "Jagt Forbi"

Så fik vi åbnet jagtsæsonen i Kæret. Og hvilken dag!!!!!! Et Rålam, en agerhøne og ti fasaner.

Vi var 21 jægere som havde en fantastisk dag.
Næste kærjagt er fredag 28/10 kl 1400 og vil du med men ikke har kærkort, så kontakt Formand Jens.

Parole i det smukke vejr
En dejlig dag er forbi.
Der kom både rådyr og fasaner på paraden
Det nedlagte vildt beundres-
Næste jagt er fredag 28/10 kl 1400
Så kom jagtsæsonen da lige igang!!! Vi havde en helt igennem fremragende dag på Gyllingnæs hos Martin & GN Jagtvæsen. Ja vi ville gerne have set flere tilmeldte men er blevet klar over at indbyde til jagt på sådan en "helligdag" er sværere end som så.
Vi var 12 skytter som nedlagde 59 stykker vildt. 36 fasaner, 21 gråænder og 3 krikænder i 309 skud.
En rigtig dejlig dag - som vi stadig håber på opbakning til fremover.
Så er der landet reguleringstilladelse til skarv på vore arealer hvor vi sidder efter ænder på træk. Husk at nedlægge disse invasive fugle der er meget ødelæggende for de fisk der lever i åen.
Vi vil også gerne have det nedlagte antal for øre, og skyder du nok kan det være Formand Jens kan trylle en lille belønning ud af ærmet.

Så er der 2 tirsdags aftensskydninger tilbage i August måned i kæret inden lerduerne går i vinterhi. Den 23/8 og 30/8.
Så hvis du skal ud og have blæst rørerne igennem inde andejagten går ind så er det ved at være sidste chance!!!!
Vi har også stadig ledige pladser på vores store dagsjagt på Gyllingnæs på agerhøns, ænder og fasaner den 1/10.
Tag en snak med Formand Jens om det hvis du vil med.

Tirsdag 2/8 kl 1800 afholdes den årlige Præmie & Pokalskydning i Tørring Jagtforening på skydebanen i kæret. Der skydes kun for medlemmer i Pokalskydningen i de forskellige rækker og Præmieskydningerne er åbne for alle der ønsker at deltage. 
Kom og vær med!
Dagsjagt22.PNG
Så skal vi vist have lavet lidt larm for årets fedeste jagt!!
Vi har booket en fremragende dag på Gyllingnæs igen i år på baggrund af den dejlige dag vi havde sidste sæson. 
Vi skal skyde både agerhøns, ænder og fasaner.
Der vil være fuld forplejning som helt bestemt ikke fejlede noget sidste år og jagten er veldrevet og velorganiseret.
Der er plads til 20 skytter og prisen er 2300 kr.
Man er først tilmeldt når man har betalt.
Tilmelding & information ved Jens tlf. 2645 0518 

Holdskydningen gik godt den 31/5 og banen kører optimalt igen efter et servicebesøg af Due//Matic. 

HoldskydningMaj22.jpg
DJ Jægerråds skydning 2022 Horsens og Hedensted Kredsen

Skydningen afholdes i år på, Hedensted St. Dalby jagtforenings bane. Som findes Remmeslundvej 37, 8722 Hedensted.

Søndag den 12. Juni 2022. Kl. 09.30 – ca. 15.00.

Der skydes både, og individuel. Holdene består af 4-5 skytter, hvor de 4 bedste resultater tæller. Den individuelle skydning, skydes efter holdskydningen. Der skydes om Vandrepokal samt medaljer.

Klasse inddeling : Se regelsæt. Alle skyder til 24 duer med 2 doubler For at spare mandskab følges holdene sammen, og dømmer for hinanden. Holdene trykker selv duer ud.

Skydetider kommer efter sidste tilmelding. Skydekort skal være afhentet senest kl. 11.30 Pris for hold kr. 300. Pris for individuelt kr. 60. Tilmelding af hold skal ske senest søndag d. 5. Juni. Tilmelding samt spørgsmål: Flemming Jacobsen. Tlf. 61617263. Mail: flemming@normannkock.dk.

På banen kan købes patroner og forplejning. Vi håber på godt vejr og rigtig mange tilmeldinger. Alle medlemmer af DJ i Horsens og Hedensted kredsen kan deltage. Forbehold for skrivefejl og løbende ændringer.

buk1.jpg
xbuk.jpg

Så fik vi overstået årets bukkepral - i år med buk, skudt af Hans Erik. Der var mødt 8 mand til rundstykker og en god snak om morgenens oplevelser. Tak til alle der tog sig tid til at komme.

Husk vi afholder som vanligt bukkepral i Naturens Hus mandag 16/5 kl. 0900.
Vi giver rundstykker. Tag din nedlagte buk til skue. 

PS: Der er nu fuldt booket hold til turen til Vildduebanen. Du kan komme på "tilkaldelisten"(så ringer vi til dig hvis der er nogen der ikke dukker op på dagen) hvis det er, ved at kontakte Tom tlf 2615 3657.

På foreningens vegne takkes hermed sponsorer, gode frivillige kræfter og dagens fremmødte for al hjælp, god, stabil indsats og opbakning til etableringen af Naturens Hus.
Tak!

Gunnar Hansens billeder fra byggefasen kan ses under "Billeder" her på siden.  

fane.jpg
UlrichFlemming.jpg
sponsortavle.jpg
Program for åbningen af Naturens hus på Lørdag den 7/5 kl. 10.00

10.00 Vi starter med kaffe og rundstykker.

10.30 Officiel velkomst og takke tale til Sponsorer samt frivillige.

11.00 Klipning af snoren til Huset ved Formanden og Æresmedlemmer.

11.15 Lerdue banen åbner og der skydes om 3 præmier.

12.45 Konkurrence slutter og der er Præmie overrækkelse

Der er nu kommet reguleringstilladelse for rågeunger på Søndre Fælledvej  10, 7160 Tørring og den kan hentes her. 

Hej Medlemmer.

Vi har nu fået tider til riffelskydning i Vingsted og Henrik står klar med hjælp og vejledning.

Det er:

d. 21/4 kl. 19-21.

d. 12/5 kl. 19-21.

Tilmelding ikke nødvendig. Begge dage er 100 og 200 m.

Hjorteskydning kommer i efteråret.

Husk indvielsesfest d. 7/5.

Så er programmet for 2022 tilgængeligt på hjemmesiden. Dog følger dato/tidspunkt for riffelskydedagene senere, det skal lige falde helt på plads.

Husk hundetræningen er startet om onsdagen på vores arealer i kæret og du kan godt nå at være med hvis den gamle hund skal lære nye trick eller den nye hund skal lære gamle tricks.

Skydebanen åbner som vanligt på tirsdag. Kom ud og se den nye flotte jagthytte.

Bestyrelsen har onsdag 2/3 konstitueret sig således:
Formand Jens Andreasen, Næstformand Jim Andensen, Kasserer Karsten Andreasen,
Sekretær Tom Hansen,  
Øvrige medlemmer: Peer Attermann, Peter Hald, Kurt Vesterholm  

Referat fra Generalforsamlingen i Tørring Jagtforening 23/2 2022

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Heine Hyldahl som bliver valgt uden modkandidater

Heine konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indvarslet i medlemsbladet der kommer med Jæger og er dermed beslutningsdygtig.

 

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

Formand Jens Andreasen beretter om aktivitetsniveauet igennem pandemien.

Der italesættes behovet for hjælpere for at styrke foreningen. Flere har allerede tilkendegivet deres tilslutning.

Fremtiden for skydningerne i kæret bør se grøn ud og foreningen ser ind i at skulle tilpasse fremtiden igennem fx nedbrydelige haglskåle, lerduer mv.

Kærjagten har kørt fornuftigt på trods af pandemien især i starten af sæsonen

Foreningen har 212 medlemmer pt.Der har altså være medlemsfremgang.

Faciliteterne med udgangspunkt i Naturens Hus bør være foreningens styrke og fremtid.

En kæmpestor tak til de frivillige solide kræfter der har hjulpet med bygning af Naturens Hus!!

 

Tidligere formand og ildsjæl Thorvald Rasmussen indstilles til Æresmedlem. Thorvald beretter om de opgaver han har stået over for som formand. Flytning af hytten til den placering vi har i dag og forskellige problemstillinger ved arealernes sammenlægning, drift og hvordan han arbejdede for mest mulig jagt til foreningen derigennem.

Thorvald fortæller videre om etablering af hundesøen og de snakke han og fruen havde med miljøstyrelsen samt om en fjendtlig overtagelse af foreningen og vores midler tilbage i tiden.

Derfor blev der lavet en passus i vedtægterne således at det var kun medlemmer af bestyrelsen bosat i Tørring Kirkesogn der styrede foreningen.

Foreningen takker Thorvald for hans store virke.

 

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

Kasserer Karsten Andreasen fremlægger regnskabet for både 2020 og 2021.

Regnskabet for 2020 godkendes uden indvendinger.

Regnskabet for 2021 bærer præg af byggeriet af Naturens Hus.

Der stilles spørgsmål til indtægterne omkring støttetilsagnene til byggeriet.

Det anslås der tilkommer omkring 300.000 kr. ind i tilskud yderligere (i næste regnskabsår).

Der fortælles om de sponsorater der er givet uden det kan ses i regnskabet, blandt andet isolering.

Samarbejdet med Hedensted Kommune omkring Naturens Hus og Gudenåstien italesættes.

Der påpeges en fejl vedrørende balancen. Denne vil blive rettet meddeler Kassereren.

Der nævnes fra salen at den manglende omsætning ved skydebanen har baggrund i driftsforstyrrelser og folk der bliver væk på grund af disse

4. Indkomne forslag.

Der er ikke kommet nogen.

 

5. Valg af bestyrelsens medlemmer.

I 2021 skulle Jens Andreasen, Peter Hald og Tom Hansen være på valg. Alle er mindeligt genvalgt af bestyrelsen under pandemien sidste år og er dermed på valg igen i 2023.

På valg i år 2022 er Heine Hyldahl, genopstiller ikke. Karsten Andreasen, Jim Andersen og Kurt Vesterholm.

Bestyrelsen foreslår Peer Attermann. John Madsen stiller også op.

Der blev afholdt skriftlig afstemning.

Valgt blev Karsten Andreasen, Peer Attermann, Kurt Vesterholm og Jim Andersen

 

6. Valg af suppleanter.

John Madsen, Kenneth Kragh, Ejler Matthiesen er valgt

 

7. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.

Lars Pedersen og Henning M Lassen genvælges som revisorer

Heine Hyldahl vælges som suppleant.

 

8. Eventuelt

Der informeres om riffelskydningerne i Vingsted. Følg med på hjemmesiden med hensyn til datoer.

Der spørges til tilskud til dagsjagt i fremtiden. Bestyrelsen informerer at vi udviser mådehold fordi vi brugt penge på opførelsen af hytten. Måske kan det blive aktuelt senere.

Der i italesættes officiel åbning af jagthytten. Det bliver 7 maj.

Der spørges til Riis jagten. Bestyrelsen svarer opbakning virkede væk blandt andet pga. træfældning på reviret og omlægning til landbrugsjord.

Gudmund stiller igen i år kuglejagt til rådighed for en nyjæger. En stor tak for det.

Vi har netop modtaget rågereguleringstilladelse for adressen  Søndre Fælledvej 10, 7160 Tørring. Den kan hentes her og skal medbringes under reguleringen. Nedlagte råger indberettes til Formand Jens.
20220131_161847.jpg
Så er der officielt indkaldt til generalforsamling i Tørring Jagtforening!!
På billedet ses opslaget fra medlemsbladet der følger med "Jæger" her i februar.
Generalforsamlingen afholdes i eget hus, jagthytten/Naturens hus, ved skydebanen i kæret.
 
I samarbejde med Horsens og Omegns Sportsfiskerforening er der således nu kommet reguleringtilladelse til skarv også. Tilladelsen skal ligesom vore andre reguleringstilladelser medbringes under udøvelsen og forevises på forlangende. 
Desuden skal du indrapportere nedlagte skarver til Formand Jens da der venter en skydebaneplatte, lidt lerduer eller en anden lille beløning per nedlagt skarv.

 
Så er der landet reguleringstilladelse til henholdvis krage og husskade for de første måneder i 2022. Begge må nu reguleres frem til 15 april.
Tilladelserne kan hentes her og skal egentlig medbringes således de kan forevises på forlangende.
 
guleærter.jpg
Den 8 januar afholdte vi rævejagt med gule ærter og der var en flot opbakning til både jagt og ærter. Maden indtog vi efter coronamæssig hensyntagen i den nye jagthytte. 
Der var 25 mand til spisning og lidt færre der fik lidt luft i kæret inden. Vi skød ingenting.

Med ønsket om en glædelig jul samt et godt nytår er det på tide at undskylde over den mangelfulde opdatering  her på hjemmesiden, 

Vi har afholdt flere kærjagter i denne sæson med fin opbakning og også lidt vildt på paraden. Der er igen i år nedlagt en del ænder på træk langs åen. Vi har stadigvæk noget fantastisk jagt.

Vi har også haft held til afvikle en dagsjagt på Gyllingnæs med fuld opbakning hvilket vi er rigtig glade for. En dag med mange fugle i luften, på paraden og helt aldeles fremragende vejr, selskab og jagtledelse. Vi må se om der er opbakning til en tur en anden gang.

Vi har nu 2 jagter i kæret tilbage; rævejagten 8 Januar kl 1000 med gule ærter bagefter (husk tilmelding til Jim eller Tom) og en almindelig kærjagt 29 januar bare for at få luftet geværet en sidste gang.

Jagthytten er på den absolutte opløbsstrækning og står snart HELT færdig - men kom ud, se selv og vær med på rævejagten - således at generalforsamlingen 23 februar afholdes under eget tag.

En stor tak til alle hjælpere under byggeriet; uden jer: ingen hytte.

Kun 2 pladser tilbage

Så er der altså nu kære medlemmer!!!!!! Der er nu kun TO pladser tilbage på Dagsjagt på småvildt, Gyllingnæs så har vi udsolgt!!! Dem skal vi altså have besat. Så find de 2000 kr bagerst i gemmerne og kom med på en forrygende dag sammen med os andre. Medlemmer har førsteprioritet til pladserne.

Henvendelse til Formand Jens.

Årets første Kærjagt.

En helt og aldeles fremragende dag i Kæret er slut. Vi var 21 jægere på jagt og vi nedlagde 1 rådyr, 4 kokke, 5 høner og en bekkasin i så mange skud at vi er ret sikre på at genåbne skydebanen til april.....

Foreningen siger tak for en dejlig dag i godt selskab. Det er vidunderligt at arrangere det her og så se den her opbakning.

Tak kære medlemmer!!!!!!

(Der er nu kun 3 pladser tilbage på Dagsjagt på småvildt, Gyllingnæs så få meldt dig til hos Jens!!!!!

Dagsjagt Gyllingnæs 23/10

Der er stadigvæk ledige pladser på på vores tur til GN Jagtvæsen.

Info og tilmelding ved Fmd. Jens tlf. 2645 0518

Nu har vi muligheden for at komme på dagsjagt efter småvildt på Gyllingnæs Jagtvæsen ved Odder, lørdag d. 23.10. Jagten køres af skytte Martin Gille og hans team.

Der er 16 pladser og de udbydes til foreningens medlemmer.

Tilmelding er først gældende ved betaling og prisen er 2.000 kr.

Der skal forventes ca. 70 fugle og der skydes efter en vejledende 3 skuds regel.

Det vil primært være fasaner, lidt ænder men der må skydes hvad jagtloven tillader minus klovbærende vildt.

Der kan tages hensyn til skydeevner og fysik for de enkelte deltagere ved afsætning af poster og i nogle såter skal enkelte skytter gå med igennem. Der er hunde med førere på terrænet.

Der må skydes med stålhagl i alle såter.

Vildtet tilfalder skytterne efter jagten og deles mellem deltagerne.

Dagen er med fuld forplejning og starter med morgenmad kl. 8.30.

3 såter.

Frokost kl 12.

2 såter

Parade og spisning i jagtstuen ca. kl. 15.

Foreningen håber på at vi får en hyggelig dag med udfordrende skydning og god samvær.

Yderligere info og tilmeldning ved fmd. Jens A. tlf. 2645 0518

Vel mødt.

Dagsjagt 23/10 & Medlemmernes Arbejdsdag

Så er vi godt på vej ind i efteråret med alle de gode jagtdage foran os og vi skal derfor have vedligeholdt reviret og skydebanen i kæret lidt. Vi starter med et rundstykke og tager derefter fat på de mange opgaver vi har ude i foreningen.
Vi satser på at nå så meget som muligt af følgende:
Reparation af hegnet ved kaninbanen.
Maling af skærme ved standpladser.
klargøring af depotrum i hytte.
Fældning af træer og spor i de forskellige stykker. Medbring gerne motorsav og buskrydder.
Husk at en hver indsats tæller og din indsats vægter højt for det er i vores alles interesse at foreningen for løst opgaverne til gavn for alle.

Medlemmernes Arbejdsdag er Lørdag 11/9 kl. 0900 på skydebanen.

Nu har vi muligheden for at komme på dagsjagt efter småvildt på Gyllingnæs Jagtvæsen ved Odder, lørdag d. 23.10. Jagten køres af skytte Martin Gille og hans team.
Der er 16 pladser og de udbydes til foreningens medlemmer.
Tilmelding er først gældende ved betaling og prisen er 2.000 kr.
Der skal forventes ca. 70 fugle og der skydes efter en vejledende 3 skuds regel.
Det vil primært være fasaner, lidt ænder men der må skydes hvad jagtloven tillader minus klovbærende vildt.

Der kan tages hensyn til skydeevner og fysik for de enkelte deltagere ved afsætning af poster og i nogle såter skal enkelte skytter gå med igennem. Der er hunde med førere på terrænet.
Der må skydes med stålhagl i alle såter.
Vildtet tilfalder skytterne efter jagten og deles mellem deltagerne.

Dagen er med fuld forplejning og starter med morgenmad kl. 8.30.
3 såter.
Frokost kl 12.
2 såter
Parade og spisning i jagtstuen ca. kl. 15.

Foreningen håber på at vi for en hyggelig dag med udfordrende skydning og god samvær.

Yderligere info og tilmeldning kan fås ved fmd. Jens A.
Vel mødt.

Resultater fra Præmie & Pokalskydningen 3/8 2021
Lukkede skydninger (Pokalskydningen)
Lukket Mesterrække: Ingen kort indleveret.
Lukket A-række: 1. Kevin 22/24, 2. Casper 22/27 3. Vagn Ove 21/26
Lukket B-række: 1, Niles 16/29, 2, Jesper 16/32, 3, Thomas 14/26
Lukket Old Boys: 1, Svend Aage 21/28 2. Vagn Ove18/30
Lukket Veteran: 1, Svend Aage 22/25 2. Thorkild 21/32 3. Kurt 17/26
Åbne skydninger (Præmieskydningen)
Åben Mesterrække: 
Ingen kort indleveret.
Åben A-række: 1. Tom 45/52; 400 kr, 2. Vagn Ove 44/53; 200 kr, 3. Simon 42/53; 100 kr.
Åben Kanin: 1. Tom 12/13; 300 kr. 2. Jens 11/14; 200 kr. 3. Kevin 11/15 100 kr.
Som I kan se er der rigeligt plads i blandt især vore bedste skytter til at stille op så tag jer gerne sammen til næste år og mød op og skyd med. Det er ikke verdensmesterskabet vi skyder om men mest af alt for sammenholdet, hyggen og samværet. Jeg har ikke billeder af alle vinderne men dem jeg har er lagt op i Billeder


 

Pokal & Præmieskydning 3/8 21

Hej Medlemmer.

Husk der er Præmie- og Pokalskydning på tirsdag d 3.8 fra kl. 18.

Der skydes om medaljer i Mester, A, B, Old Boys, Veteran.

Åben præmieskydning i Mester, A og Kanin. Alle er velkomne til præmieskydningen og præmier øges efter antal skydekort.

Husk forholdsregler i forhold til Corona.

Vi ser frem til at se jer og tag gerne en ven med.

Vh Tørring jagtforening.

Sommeren 2021
Husk at lerduerne flyver i kæret hver tirsdag aften fra kl 1830 til solnedgang hele Juli og August måned. Kig ud, så kan du også se fremdriften med byggeriet af den nye jagthytte, Naturens Hus.

Rejsegilde på Naturens Hus 22/6

Hej Medlemmer.

Naturens Hus tager form i kæret og I inviteres derfor til rejsegilde tirsdag d 22.6 kl. 20. Foreningen er vært ved en let anretning og skydebanen er åben.

Vel mødt.

Vh TJ

Indskydning af Riffel.

Så er der mulighed for indskydning af riflen frem mod bukkejagten. Vi har booket to aftner til dette 28/4 kl 1900-2100 og 5/5 kl 1900-2100. Hjorteskydningen vil blive afholdt på et senere tidspunkt i år hvis det er muligt.

Tilmelding og information ved Henrik tlf. 2071 9998.

skuret.jpg

Din jagtforening har brug for din hjælp!

På mandag 5/4 kl 0900 har vi brug for alle de hænder der kan og vil give en hånd med til at få skurvognen op og køre som salgssted i denne sæson fordi vi er altså så småt igang med at rive jagthytten ned!!! 
Vi skal nemlig have en ny jagthytte. Den gamle har udtjent sin værnepligt og vi skal videre med byggeriet af en ny. Vi har ligesom alle andre foreninger været udfordret af coronaens benspænd og nu da vi må forsamles i foreningsregi har vi mulighed for at lave denne arbejdsdag og komme videre med foreningens plan for en ny jagthytte. Kom og giv en hånd med, vi har brug for alt den hjælp vi kan få!
Flugtskydningsbanen åbner som normalt tirsdag 6/4 kl 1830 hvis salgsstedet er brugbart i forhold til diverse coronarestriktioner. 
Derfor er det vigtigt vi får skurvognen op og fungere. Tilmelder man sig til Jens er der rundstykker kl. 0900.

Skarvregulering Åstedbro/Tørring

Vi er nu også bemyndiget til at regulere skarv for Horsens og Omegns Sportsfiskerforenings fiskeret fra Åstedbro til Tørring. Tilladelsen skal som altid medbringes under reguleringen og nedlagte skarv indberettes til Jens Andreasen således at H.O.S. bliver orienteret da det er dem der står for den del. Udvis hensyn og agtpågivenhed hvis I vælger at begive jer ned af åen uden for vore arealer. Husk vi er gæster! Der kan læses om skarven på forbundets hjemmeside

her. Skarven æder store mængder fisk i de ferske rindende vande når søer og fjorde er frosset til så det er NU du skal afsted efter dem!!!!!! En spændende og udfordrende form for jagt/regulering venter!!!

Skarvreguleringstilladelse

Der er nu også landet reguleringstilladelse på skarv på vores arealer og som en lækker lille bonus udloves 100 kr indsat på dit lerdueskydekort for hver dokumenteret nedlagt skarv således du både hjælper naturen og dig selv.

Kontakt Jens Andreasen vedrørende dette.

Aflysning 

AFLYSNING pga. COVID-19

Vi er desværre nødt til at aflyse Rævejagten lørdag d. 9/1 2021 grundet eskaleringen i Corona situationen.

Desværre tillader epidemien ikke at vi afholder vores traditionsrige rævejagt og vi må håbe at komme sæson byder på knapt så mange udfordringer, så vi igen kan nyde jagten og det gode selskab. 
Husk der er stadig mulighed for at benytte den frie trækjagt på højre side af vejen hvis man har kærkort. 

Pas på jer selv, husk god håndhygiene, hold afstand og følg myndighedernes retningslinjer for at begrænse spredningen.

Mvh TJ

Aflysning 

AFLYSNING pga. COVID-19

Vi er desværre nødt til at aflyse kærjagt søndag d. 13/12 grundet eskaleringen i Corona situationen.

Rævejagten den 9/1- 21 gennemføres hvis epidemien tillader - dog uden spisning.

Pas på jer selv, husk god håndhygiene, hold afstand og følg myndighedernes retningslinjer for at begrænse spredningen.

Mvh TJ

Kærjagt i en corona tid.

October 28, 2020

Vi fik åbnet sæsonen i kæret den 10 oktober med et flot fremmøde på 22 jægere og et dejligt vejr. Vi skød 4 fasaner og så masser af vildt. Sæsonen tegner fint. Vi tog jo selvfølgelig alle de hensyn til at undgå smittespredning af corona som det er muligt.

Nu er smittetallet stigende og kærjagten den 1/11 kl. 1000 vil derfor blive afholdt som følger:

I forbindelse med afholdelsen af kærjagt på søndag 1/11 kl.1000 bedes deltagerne afvente inddeling af hold i deres biler således at jagten afholdes efter jægerforbundets anvisninger. Formand Jens Andreasen tlf. 2645 0518 står for dette så bliv i bilen indtil I har kontakt med ham.

Jens står for ledelsen af den samlede jagt, opfordring til afspritning, afstandtagen, forholdsregler m.v. og hundeførerne.

Bengæt og parole afholdes i grupperne, ligesom jagten afvikles hvor de forskellige grupper skal holde passende afstand.

Det pointeres selvfølgeligt at man ikke skal møde op ved de mindste tegn på symptomer.

Forhåbentligt ses vi derude til en god kærjagt med passende afstand og god håndhygiejne.

Efterårets komme

August 22, 2020

Så er vi så langt henne på sommeren at den så småt er forbi. Tirsdag 25/8 flyver lerduerne på vores skydebane for sidste gang i sæsonen så det er nu hvis du skal have spindelvævet blæst ud af rørene inden det frie andetræk åbner 1/9.

Det frie andetræk er en del af kærkortet og sammen med de fem jagter koster det 500 kroner.

Dette skal indbetales inden man går på jagt første gang enten via Netbank reg. nr. 7140 konto nr. 0001085854 HUSK NAVN

eller via MobilePay 941803 HUSK NAVN.

Datoerne for de fem jagter er 10 oktober, 11 november, 21 november, 13 december og 9 januar 2021 som er årets rævejagt med spisning bagefter. (Husk tilmelding til spisning til Jim eller Tom)

Alle jagter begynder ved jagthytten kl 1000.

Resultater fra præmie og Pokalskydningen 2020

August 04, 2020

Herunder følger resultaterne fra årets præmie og pokalskydning. Der er også uploaded billeder i galleriet af vinderne.

 Tak for en hyggelig aften i kæret. Husk at jo flere der deltager, jo mere kan man vinde i de åbne klasser.

Tak for opbakningen.

            
LUKKET MESTERRÆKKE            
1X40 DUER            
NR.    NAVN    DUER    SKUD
1    Anders C.    37    40
2    Heinrich    35    44
3    Jens A    31    42
            
Lukket A-række            
1x24 DUER            
NR.    NAVN    DUER    SKUD
1    Peter Hald    22    25
2    Ove     22    28
3    Erik Kock Høi    22    29
4    Kevin Jensen    21    26
5    Tom B H    21    26
6    Jim    19    27
7    Henrik Olesen    19    31
8    Anders Olesen    16    29
9    Søren P    15    28
            
Lukket B-række            
1X24 DUER            
NR.    NAVN    DUER    SKUD
1    Birger B    13    30
2    Peer A    11    32
3    Magnus 1/2    10    28
    

        
Lukket Old Boys            
1X24 DUER            
NR.    NAVN    DUER    SKUD
1    Heinrich    22    27
2    Svend Åge J    21    26
            
Lukket Veteran            
1 x 24 DUER            
NR.    NAVN    DUER    SKUD
1    Heinrich    22    26
2    Svend Åge J    19    28
            
            
Åben Mesterrække            
2 x 24 DUER            
NR.    NAVN    DUER    SKUD
1    Jens Christensen    47    48
2    Morten Sørensen    47    52
3    Anders Christiansen    42    54
            
Åben A- række            
2X24 DUER            
NR.    NAVN    DUER    SKUD
1    Tom    44    52
2    Kevin    42    51
3    Ove    41    53
4    Jim    40    53


            
Åben Kanin            
2 x 12 DUER            
NR.    NAVN    DUER    SKUD
1    Kevin Jensen    24    24
2    Jens A    24    27
3    Tom    22    27
4    Anders C    20    26
 

Tørring Jagtforening ønsker god sommer

July 04, 2020

Med ønsket om en god sommer til alle der kommer i og omkring foreningen gør vi opmærksom på at skydebanen skyder som den plejer; hele sommeren, hver tirsdag aften kl 1830 i Kæret. Vi er ved at have så normale forhold  som det nu engang kan lade sig gøre under Corona restriktionerne - husk nu at  holde afstand, udvise hensyn og tålmodighed.

Det er muligt at få instruktion igen. Instruktionen er gratis for vore medlemmer. Henvendelse i jagthytten.

Kom ud og hils på, få en snak eller gå en runde.

God sommer!

Flugtskydningsbanen "normaliseres"

June 15, 2020

Fra og med tirsdag 16/6 kan vi færdes nogenlunde normalt på skydebanen, retningsanvisningen ophæves, kaninbanen åbner og der grilles igen pølser.

Vi skal dog stadig huske de generelle forholdsregler, grundig håndhygiejne, afspritning af kontaktflader og afstand på 1 m.

Pas på dig selv og pas på hinanden.

Vi glæder os til at se jer på skydebanen.

Vel mødt. Tørring Jagtforening

Rågeregulering Sognegårdsvej 1, Lindved

May 20, 2020

Så er der landet reguleringstilladelser til rågereguleringen i vores del af kommunen. Sæt jer godt ind i vilkårene for tilladelsen, vær åbne og synlige omkring det i laver derude og indberet nedlagt antal til Jens.

Vær opmærksom på at vi har to tilladelser til to områder her på siden.

Rågeregulering Sdr Fælledvej 10, Tørring

May 20, 2020

Så er der landet reguleringstilladelser til rågereguleringen i vores del af kommunen. Sæt jer godt ind i vilkårene for tilladelsen, vær åbne og synlige omkring det i laver derude og indberet nedlagt antal til Jens.

Vær opmærksom på at vi har to tilladelser til to områder her på siden.

Flugtskydningsbanen åbner 19/5 kl. 1830

May 16, 2020

Lerduerne flyver igen i kæret fra på tirsdag af - dog med visse tiltag for at forhindre spredning af Corona smitte.

Her er Sundhedstyrelsens anbefalinger: 

- Bliv hjemme hvis du har symptomer på luftvejsinfektioner

- Hold afstand.

- Hav god håndhygiejne.

- Brug dine egne redskaber, del ikke med andre. Rengør dem ofte.

Derudover har vi besluttet følgende regler for at undgå spredning af coronasmitte:

 • Banen ensrettes. Vi går bag om remisen og bag ved kaninbanen (som indtil videre er lukket) og vi skal starte ved HØJRE duerne så standpladserne gennemføres HØJRE-BAG-VENSTRE-SPIDS.

 

 • Max 6 mand på hvert skydehold. Man må selvfølgelig stadig gerne gå færre end det sammen. Men hold jer sammen og prøv at undgå at tage ophold sammen med folk fra andre skydehold og skyd som udgangspunkt sammen med de samme skytter på aftenen.

 • Ventepositioner ved standpladserne. Hold afstand!!! 10 meter imellem skydeholdene og 1 meter imellem skytterne. Vær opmærksom på at det forrige hold er færdige på standpladsen og er ved at forlade denne INDEN I går derhen. Udvis særlig opmærksomhed ved skiftet fra venstreduer til spidsduer. Bliv på venstreduerne til spidsduerne har skudt færdig.

 

 • Jagthytten er som udgangspunkt lukket. Max 1 skytte ved kassen ad gangen. Hold afstand til hinanden. Salgsstedet indrettes efter dette. Vis hensyn og brug jeres tålmodighed!!! Vi holder grillen slukket men sørger for at I kan købe øl/vand.

 

 • Håndsprit på standpladserne og ved jagthytten. Brug det FØR og EFTER I rører, ved noget andre også skal røre ved. F.eks. udkastknapperne, kastemaskiner, dørhåndtag og så videre.

Disse regler er lavet for at kunne afvikle skydningen forsvarligt så vis hensyn og tålmodighed over for hinanden. Hvis smittetrykket og coronasituationen ændrer sig forbeholder vi os ret til igen at lukke skydebanen,

Indskydning af riffel i morgen 10/5 kl. 1100-1300

May 08, 2020


I morgen d 10.5 fra 11 til 13 har foreningen 2 baner i Vingsted til indskydning af riffel. Indskydning er kun for medlemmer. Der er ingen salg eller instruktion.
Man bliver kaldt ind 2 af gangen og kan foretage skydning. Der er ikke noget socialt samvær og afstandskrav på 2 m mellem personer skal overholdes.
Husk håndsprit og remedier til skydning.
Vi laver dette tilbud så folk kan få skudt riffel ind og være klar til bukkejagten og håber snart tingene normaliseres så vi kan se hinanden.

Flugtskydningen er aflyst ind til videre

March 23, 2020

På baggrund af myndighedernes tiltag imod Corona virus åbner banen IKKE 7/4. 

Vi holder øje med hvornår forsamlingsforbuddet ophører og tager derefter stilling til en ny åbningsdag.

Hundetræningen er udsat på ubestemt tid.

March 13, 2020

Højderyggens Jagthundeklub meddeler at hundetræningen/dressur er udsat  på grund af Corona-virus og der skal følges med på deres hjemmeside når de ved mere om situationen. Deres generalforsamling er ligeledes udsat.

Tilladelse til regulering af voksne råger

February 29, 2020

Der blev på generalforsamlingen spurgt til regulering af voksne råger. Der er i dag landet tilladelse til netop dette på visse kommunale arealer i vores område, blandt andet en adresse på Søndre Fælledvej. 

Denne og flere andre tilladelser kan nu hentes her. 

Vær opmærksom på at tilladelsen skal medbringes og der kan være andre forhold der skal overholdes. Fx med hensyn til våben og ammunition. 

Vi opfordrer jer der ønsker at udøve denne regulering til at sætte jer godt ind i loven og tilladelsens præmisser samt at indberette nedlagte råger til Jens.

Referat af Ordinær Generalforsamling

February 28, 2020

Referat af Tørring Jagtforenings Ordinære Generalforsamling 19/2 2020 afholdt på Tørring Skole.

 1. Valg af dirigent.

Forslag; Henning M. Lassesen. Henning bliver valgt som dirigent

Generalforsamling er lovligt indvarslet.

 

 1. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

Jens beretter om årets gang på kærjagterne, en enkelt jagt havde 3 fremmødte, masser af dårligt vejr og blev derfor aflyst.

Der har været et godt andetræk i kæret, nogle af de unge mennesker tager godt fra her og har skudt en del ænder.

Jim har passet fasanerne godt med forskellige påhit for at imødegå vandmassernes hærgen. Der er skudt 2 gæs,15 fasaner og 2 bekkasiner på kærjagterne. Råvildtet har være gode til at snyde os i år, men de er der!!

Dagsjagten i Gludsted var en god dag som vi vil prøve at gentage hvis det er muligt.

Der blev nedlagt 1 ræv, 13 fasaner og 7 ænder af 12 mand.

Jens fortæller lidt om medlems til og afgang og opfordrer til at tage de unge mennesker og nyjægerne med ud til os. Vi har både billigt jagt og gode skydeinstruktører på skydebanen.

Tak til Gudmund for at tilbyde rifffeljagt til nyjægere. Det påskønnes meget mere end du forestiller dig.

Vi har brug for hjælpere og suppleanter, blandt andet til etablering af ny jagthytte, passe grillen, skydebanen og osse sidde i kassen.

Foreningen takker Mads Fejrskov for det store arbejde med at søge legater og sponsorer. Der er allerede lovning på ret store beløb til etablering af en påtænkt ny jagthytte.

Henrik Christensen kommer til at stå for riffelarrangementer fremover.

Vi vil gerne gøre noget mere for riffelskytterne. Så der kommer flere arrangementer på den front med indskydning, hjorte og grisebanen. Datoerne er 13/4, 20/4 kl. 19-2100 og 10/5 kl.13 – 1600.

 

 

 1. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

Karsten Andreasen fremlægger det udleverede regnskab til gennemgang og godkendelse. Samlet set er der et overskud på 38.119,01 kroner

 • Der opfordres til at gå over til at udsende programmet via mail. Den nye bestyrelse opfordres IGEN til at arbejde med det.

 • Hytten er fastsat efter offentlige vurdering

 • Mårhundegruppen spørger ind til hvor pengene fra mårhundearrangementet er. De er under Kærdrift.

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.  Indkomne forslag.

  • Henning M. Lassesen stiller forslag om:

 ”Fælles rovdyrsjagt for alle omkringliggende lodsejere i februar. Der afsluttes eventuelt med en fællesspisning for at fordre godt naboskab”

 • Bestyrelsen bakker op om dette.

 • Der opfordres fra salen til at kontakte lodsejerne da Hans Erik Poulsen er bekendt med enkelte der ikke er interesserede i dette.

 

 1.  Valg af bestyrelsens medlemmer.

På valg er:

 •  Karsten Andreasen

 •  Jim Andersen

 •  Heine Hyldahl

 •  Kurt Vesterholm

Da der ikke er forslag fra salen og alle ønsker at genopstille bliver alle genvalgt.

 

 1.  Valg af suppleanter.

Forslag fra salen modtages.

 • Peer Atterman opstilles og vælges. Peer præsenterer sig og takker for valget.

 • Henrik Christensen har valgt ikke at genopstille som suppleant med fortsætter som flugtskydnings- og riffelinstruktør for TJ. Tak for det!!

 

 1.  Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.

  • Revisorer:

Thorvald Rasmussen ønsker at stoppe

Henning M. Lassen stiller op og vælges

 

Lars P. Pedersen vælges igen

 

 • Revisorsuppleanter:

Gudmund S. Jeppesen og Jørgen Gerdstrøm vælges igen.

 

 1.  Eventuelt.

  • Vagn Ove spørger til indkaldelsen af den ekstraordinære generalforsamling.

Dette er indkaldt korrekt. Der mødte to medlemmer op.

 

Gudmund inviterer igen nyjægere på jagt. Dette takker vi meget for.

Gudmund fortæller om mårhundegruppens arbejde.

 

Der er en del udgifter i forbindelse med arbejdet som betales oftes af egen lomme. Støt gruppen hvis I har mulighed for det!!

Der bygges fælder lige nu. Gruppen har fælder til udlån.

8 baitpladser i drift. Et stort arbejde for den lille gruppe da der har været 20-25 baitpladser i gang.

Ser I mårhunde så ring til Gudmund, tlf.  22 44 24 54 eller en anden fra gruppen så der kan gøres en indsats.

Der opfordres til bekæmpelse, uddannelse af hunde til at ”stille mårhund”

”Der er mange flere mårhunde end vi regner med” understreges der igen.

Gruppen bliver taget godt imod af lodsejerne derud.

Der takkes for støtten fra TJ og der opfordres til samarbejde.

Jens påskønner indsatsen med en stor pose hundemad og kattemad og en håndfuld batterier som han personligt har betalt for

Der er skudt/aflivet cirka 20 mårhunde i lokalområdet i 2019.

Der er nedlagt 1 styk på vores egne arealer i kæret.

Gruppen forventer at nedlægge flere næste år.

 

 • Henrik Christensen stiller to rovdyrkald til rådighed for mårhundebanden mod at må bruge det i reklameøjemed.

 

 • Information fra Vildduebanen og Jægerrådet. Ingen ændringer af TJs engagement. Vildduebanen havde et overskud på 11.338 kr. på driften i det forgange år. Formuen er dermed på 298.309,78 kr.

 

 • Henrich fortæller om at han er vidende om voksenregulering af råger i kommunen. TJ har ikke hørt noget. Desværre.

 

 • Søren Pedersen spørger ind til andejagt for folk uden hund. Vi strammer op på dette da vi har lovet det før.

 

 • Riis jagten spørger indtil om TJ kunne være behjælpelig med at finde mere eller ny jagt til dem. TJ fortsætter umiddelbart som garant men kigger ikke aktivt efter jagt til den lille gruppe, det skal være tilgængeligt for flere medlemmer af TJ end det er tilfældet i dag.

 

 

Henning erklærer hermed generalforsamlingen for afsluttet.

Krage & Skade regulering.

February 14, 2020

Det er nu muligt for foreningens medlemmer at regulere krager og skader på foreningens arealer, på højre side af vejen i perioden 1. februar 15. april. Tilladelsen kan fås ved henvendelse til Jens eller Tom ELLER hentes her på hjemmesiden. Tilladelsen skal altid medbringes ved regulering. Nedlagte fugle indberettes til Formand Jens Andreasen.
Er der nyjægere eller andre der har interesse i at komme med på krageregulering er de velkomne til at kontakte en fra bestyrelsen, så tager vi jer gerne med og giver en introduktion til kragejagtens mange finurligheder og gode stunder.

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

February 18, 2020

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Tørring Jagtforening 
19 februar 2020 kl. 2000
Tørring Skole, Skolevænget 4, 7160 Tørring.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Indkomne forslag sendes til Formand Jens Andreasen, Kløvervej 11, 8722 Hedensted eller på email: jensandreasenmail@gmail.com.
Husk vi mødes allerede kl 1900 og spiser gule ærter.
BEMÆRK: Datoen i vores trykte program er forkert.
Den korrekte dato er onsdag 19/2 2020.

Billeder fra kærjagten 27/10 og fra dagsjagten i Gludsted

November 16, 2019

Så er der billeder i vores galleri fra den seneste kærjagt og fra dagsjagten i Gludsted. Der blev skudt to gæs på kærjagten hvilket må siges at være usædvanligt men dog megafedt at det kan lykkedes på en fællesjagt. Tillykke til de to heldige jægere.

Der er også billeder fra dagsjagten i Gludsted. Vi havde en god dag med skudmuligheder til alle og en ok parade. På paraden lå der 1 ræv, 13 fasaner og 7 ænder. Vi ville dog gerne havde nedlagt lidt mere vildt men som Mogens siger: "Jagt er jagt". Vi så masser af vildt og med lidt bedre skydning var vi også kommet i mål med vores ide om det. Men vi havde en god dag med topforplejning og dejligt samvær. Vi arbejder på at få muligheden at komme afsted igen næste sæson.

Vores næste kærjagt er lørdag den 23/11 kl. 1300.

Så er Kærjagterne igang

October 05, 2019

Med et fornuftigt fremmøde og et udemærket vejr kom vi igang med jagtsæsonen i kæret. Vi så masser af bekkasiner, dem er der mange af for tiden derude, samt vi fik mange fasaner på vingerne og der blev skudt efter en stor del af dem.

Der var også et enkelt rådyr i det store stykke som gik bagud men ikke igennem såten.

Vi nedlagde 2 dobbeltbekkasiner og 7 fasaner.

En ung nyjæger, Magnus Hald, nedlagde sit første stykke vildt; en stor flot kok med sikker hånd og flot skydning. Tillykke med det Magnus, vi håber at se dig i Kæret i mange år fremover. Magnus fik kokken foræret af foreningen da dette var hans debut.

Der er Kærjagt igen 27/10 kl. 0900 - og det er stadig muligt at købe kærkort og deltage i jagterne og den frie trækjagt.

Vi glæder os til at se jer derude!

Resultater fra Præmie & Pokalskydningen 2019

September 24, 2019

Temmeligt forsinket er resultaterne fra Præmie & Pokalskydningen nu tilgængelige på disse links.

Vi beklager men bedre sent end aldrig.

Vi bør forøvrigt tænke over om der skulle slås nogle række sammen fremover og afholdes "foreningsmesterskab" i stedet for vi skyder ganske få skytter imod hinanden.

Dagsjagt på Fasaner i Gludsted

November 08, 2019

Vi har fornøjelsen af at kunne tilbyde vores medlemmer en mindre dagsjagt med fuld forplejning i Gludsted.

Vi forventer at nedlægge mellem 30 og 40 fugle.

Jagten foregår i flere små drev og der er mulighed for at medbringe egen hund. Området består af flere mindre remisser og plantager.

Fuglene plejer at være velflyvende og efter 2-3 drev får vi en øl/vand inden vi fortsætter jagten og slutter af med parade på gårdspladsen og et fællesmåltid.

Vi deler det nedlagte vildt og tilmelding foregår til Tom hvor der skal betales ved tilmelding.

Prisen er 750 kr og man er først tilmeldt når der ER betalt. Først til mølle princip og der er 16 pladser.

Vi mødes 9/11 2019 på adressen Enghavevej 47, 7330 Ejstrupholm kl. 0900

Kontaktperson: Tom, Tlf 2615 3657

Mårhundenbanden leverer!!!!!!!

July 31, 2019

Mårhundebanden har nu skudt de første mårhunde og har fremsendt billeder til os alle der kan ses under "BILLEDER" her på siden.

Hatten af for den store indsats I gør. Vi ved det her ikke er nemt med de benspænd ministerier og styrelser har smidt ind i bekæmpelsen på det seneste men vi er utroligt glade for at I gør det her!!

En død mårhund er en god mårhund så det handler bare om at komme igang. Det er åbenbart nok at tage fat på; i Hedensted Kommune alene er det pt. nedlagt 128 stk. Det er et vanvittigt højt tal i forhold til de seneste år, så dyrene er her og vi bør stå sammen om at bekæmpe dem.

Præmie og Pokalskydning 2019 kl. 1800

August 05, 2019

Skal du vinde en af medaljerne på billedet?

Så kom til Præmie og Pokalskydningen i Tørring Jagtforening tirsdag 6/8.

Vi starter allerede kl. 1800.

Flugtskydningssæsonen fortsætter

July 12, 2019

Vi skyder hele sommeren hver tirsdag aften i kæret. Hele juli og august, vi holder IKKE sommerferielukket!!

Husk dog at vi tirsdag 6/8 kl. 1800 afholder foreningens præmie - og pokalskydning. På denne ene aften vil det ikke være muligt at modtage instruktion.

June 28, 2019

Her er årets resultater fra hundearbejdet.

Bukkepral

January 15, 2020

Husk bukkepral i jagthytten torsdag kl. 0900. Foreningen giver rundstykker - og husk din nedlagte buk til skue!!!!

Foredrag om Mårhundebekæmpelse

May 12, 2020

Tørring Jagtforenings ”Mårhundebande” inviterer alle interesserede til foredrag med John Ravn og Peder Jensen, to af landets bedste og mest vidende MH-bekæmpere.

13/6 2019 kl. 1900 i Jagthytten, Søndre Fælledvej 50, 7160 Tørring. Det er gratis.

Kom og hør mere om:

 • Love/regler – hvad må vi egentlig?

 • Oprettelse, drift og vedligehold af baitpladser

 • Mårhundens levevis, biologi, rutiner og opførsel.

 • Krydret med John og Peders anekdoter og erfaringer.

Alle er velkomne, tag en jagtkammerat med.

Rågeregulering

April 16, 2019

Hej Medlemmer.
Hvis der er nogen der har interesse, så har Hedensted kommune spurgt om vi vil være behjælpelige med at regulere råger i Tørring og vi mangler nogle stykker til at varetage opgaven.
Tag fat på en fra bestyrelsen eller Jens på 26450518 hvis det har din interesse.
Mvh Tørring Jagtforening

Forårsfornemmelser

April 06, 2019

I tirsdag åbnede vi flugtskydningsbanen for denne sæson og vi skyder nu hver tirsdag aften frem til september. Onsdag i uge 20 tager vi en tur på vildduebanen som vi plejer for at skyde lerduer på en måde man ikke kan prøve stort set andre steder i Danmark.

Vi har også to riffelskydninger i Vingsted, en i april og en i maj.

Der tilbydes igen i år bukkejagt til en ny/ungjæger på Gudmunds arealer. Kontakt Jens for at aftale nærmere.

Der vil være bukkepral som sædvanligt i jagthytten den 16/5.

Men se mere om dette års arrangementer i programmet som nu er online her på siden.

Referat af generalforsamling 2019

March 17, 2019

Dagsorden generalforsamling Tørring Jagtforening 2019

 

1. Valg af dirigent.

Gudmund Jeppesen vælges som dirigent.

2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling ved 

formand Jens Andreasen

Fmd. Jens beretter om økonomisk overskud pga. VAHS finalen og fortæller om stor tilslutning. Denne tilslutning gør sig desværre ikke gældende for de arrangementer som foreningen har arrangeret den sidste sæson. Der opfordres derfor til at man kommer til de arrangementer som foreningen afholder. Der har været gode jagter i Kæret med godt fremmøde, hvor der også har været nyjægere. Nyjægere kan igen i år komme billigt med på jagt.

15/6 skal foreningen afholde kommuneskydning og der håbes på tilmelding til hjælp fra foreningens medlemmer. Der er hjælperliste, som der opfordres til at man skriver sig på til skydebanedage og som hjælper til kommuneskydning.

Der har været meget ventetid på skydebanen pga. VAHS og nyjægere. Der opfordres til at man kommer tidligt på sæsonen, således ”trykket” fordeles over hele sæsonen for flugtskydning. 

Bestyrelsen indstiller Gunnar Hansen som æresmedlem pga. hans gode humør, hjælpsomhed og store engagement i foreningens virke. Der spørges ind til Riisjagten, og det fortælles at der er nedlagt 2 bukke i Riis. 

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse ved kasserer Karsten Andreasen

Kasserer Karsten Andreasen fremlægger årsregnskabet og beretter om et flot økonomisk resultat primært pga. VAHS skydning. Jens Peder Brejnbjerg spørger om der kunne spares på fremstilling/forsendelse af medlemsblad, og Jens bringer det videre til den nye bestyrelse.

4. Indkomne forslag.

1) Heinrich Lauridsen foreslår at der ansættes en til at varetage salg af skydekort og forplejning, samt at den første times skydetid reserveres til nyjægere/jagttegnskursister med hjælp af instruktører.

Heinrich præciserer at der ikke skal åbnes før, men at der skal være en instruktør tilstede til nyjægere. Der orienteres om at der altid er instruktører tilstede. Det foreslås at der evt. er en aften kun til nyjægere, og at der kun må skydes af nyjægere fra kl 18-1830.

Bestyrelsen afviser forslaget om at der ansættes en til at varetage salg mv.

2) Gudmund Jeppesen forslår at foreningen indkøber materiel/udstyr og skydetårn til mårhundebekæmpelse på foreningens arealer. 

Det oplyses at bestyrelsen har besluttet at der indkøbes en fælde samt bidmelder, samt at der skal ses på muligheden for at etablere en baitplads på venstre side af vejen. Skydetårn er ikke en mulighed pga. aftale om at der ikke må drives jagt med kugle, men dette undersøges dog nærmere.

Gudmund vil stille sig selv og sin gruppe til rådighed og foreslår at foreningen støtter økonomisk. 

Det aftales at der arbejdes videre med projektet og at der laves en aften med orientering fra en mårhundejæger i samarbejde med Gudmund. 

3) Gudmund Jeppesen foreslår at der afholdes mårhunde-aften med schweisshunde/mårhundefolk i jagtforeningens regi og fortæller om mårhundebekæmpelse.

5. Valg af bestyrelsens medlemmer.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Mads Hansen (modtager ikke genvalg), Jens Andreasen (modtager genvalg), Henning Kristensen (modtager ikke genvalg). Tom Bak og Peter Hald opstilles af bestyrelsen. Begge vælges til bestyrelsen. 

6. Valg af suppleanter.

Følgende er suppleanter; Søren Fejrskov Hansen (modtager ikke genvalg), Niels Brejnbjerg (modtager ikke genvalg) Henrik Christensen, Tom Bak. Henrik modtager genvalg og Jeppe Almquist opstiller til suppleant og vælges. 

7. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.

Thorvald Rasmussen og Lars Pasgaard Pedersen. Suppleant Gudmund Jeppesen.

8. Eventuelt.

1) Gudmund Jeppesen indbyder en nyjæger fra foreningen til bukkejagt søndag d. 19-5-2019

2) Tilmelding til skydebanehjælper-liste

Tom beretter om arbejdet i Jægerrådet.

Søren Pedersen spørger om hjemmesiden kan opdateres oftere. 

Gunnar Hansen siger tak for indstillingen til æresmedlem. 

Krageregulering på foreningens arealer

February 04, 2019

Det er nu muligt at regulere krager på foreningens arealer i perioden 1. februar 15. april. Tilladelsen kan hentes herunder og skal altid medbringes ved regulering. Nedlagte fugle indberettes til Formand Jens Andreasen. 

Regulering af skarv på jagtforeningens arealer

I samarbejde med Horsens og Omegns Sportsfiskerforening er det nu muligt at regulere skarv på Tørring Jagtforenings arealer. Reguleringstilladelsen kan hentes på linket herunder og skal altid medbringes ved regulering. Nedlagte fugle må gerne nedfryses og afleveres til Jan Karnøe, næstformand i Horsens og Omegns Sportsfiskerforening, idet DTU/AQUA er meget interesseret i at undersøge skarver for maveindhold. Nedlagte fugle indberettes ligeledes til Jan Karnøe på tlf 2170 4913.

Generalforsamling 2019

February 19, 2020

Dagsorden jf. vedtægter. Forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 12/2 på toerringjf@gmail.com.

Ekstra træningsaften inden Vejle Amts Holdskydning finalen

August 01, 2018

Ifbm. Vejle Amts Holdskydning finalen, er skydebanen i Kæret åben

Torsdag d. 2/8 kl 18.30

Bukkejagt for en nyjæger

May 19, 2018

En af foreningens medlemmer, Gudmund Jeppesen, har valgt at give en af foreningens nyjægere oplevelsen ved at komme på bukkejagt søndag d. 20. maj på Gudmunds eget jagt. Er du interesseret, så skriv en besked til foreningen. Er der flere interesserede, vil der blive trukket lod.

Regulering på foreningens arealer

March 03, 2018

Regulering på Tørring Jagtforenings arealer.

Hvis der er medlemmer der ønsker at udføre reguleringsjagt på krage, skade og skarv på jagtforeningens arealer, er de velkomne til at kontakte Jens Andreasen (26450518) / toerringjf@gmail.com for at få tilsendt reguleringstilladelser.
Horsens og Omegns sportsfiskerforening har anmodet foreningens medlemmer om at hjælpe med at regulere skarv som bliver et større og større problem for vandløbene omkring. Så hvis du vil gøre en indsats for at bevare den skønne natur og fauna ude i kæret, så kontakt foreningen og få tilsendt reguleringstilladelserne og kom ud og giv naturen en hånd.

Referat af generalforsamling 2018

Referat af generalforsamling 2018

Generalforsamling
Onsdag D. 21/2 2018 kl. 20.00
Rettidigt indsendte forslag: der er ikke modtaget forslag til generalforsamlingen.

Indkaldelse til generalforsamling i Tørring folkeblad, samt i DJ medlemsblad og på hjemmesiden/Facebook.

Dagsorden ifølge vedtægter:

1.     Valg af dirigent.

Gudmund Skovbjerg vælges som dirigent. Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er varslet rettidigt og korrekt.

2.     Aflæggelse af beretninger om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

Formand Jens beretter om den forgangne sæson i foreningen med fokus på de arrangementer der er afholdt, samt tilslutningen til disse. Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at deltage mere aktivt når der afholdes arrangementer og gerne indgive forslag til yderligere arrangementer.  Fra bestyrelsens side kan der berettes om at foreningen er begyndt at differentiere priserne for de forskellige arrangementer og tilbud, så der bliver flere kontante fordele for medlemmerne.
Foreningen bliver i år vært for finalen i Vejle amts holdskydning og der vil i den forbindelse blive oprettet ekstra træningsdage til de mange holdskytter.
Jagtformand Henrik beretter om udbyttet og jagterne i sæsonen. Udbyttet og tilslutningen har generelt været lidt ringere end tidligere.

3.     Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.

Kasserer Karsten udleverer og fremlægger årsregnskabet. Der har været underskud på diverse arrangementer, men foreningen kommer ud af regnskabsåret med et lille overskud.

4.     Indkomne forslag.

1.     Ændring af vedtægter: bestyrelsen ønsker at ændre vedtægternes punkt 4.2, således at kun flertallet af bestyrelsen skal være bosiddende i 7160 Tørring. Forslaget vedtages af generalforsamlingen med 27 stemmer for og 10 imod.

5.     Valg af bestyrelsesmedlemmer.  Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Karsten Andreasen, Kurt Vesterholm, Jim Andersen og Henrik Christensen (modtager ikke genvalg). Tom Bak og Heine Hyldahl opstilles til bestyrelsen. Den skriftlige afstemning fordelte sig således: Karsten Andreasen, 30 stemmer. Kurt Vesterholm, 32 stemmer. Jim Andersen, 33 stemmer. Heine Hyldahl, 26 stemmer. Tom Bak 23 stemmer. Valg af suppleanter: Tom Bak, Niels Brejnbjerg og Søren Hansen genvælges. Henrik Christensen opstiller og vælges. Der mangles stadig 2 suppleanter til bestyrelsen.

6.     Valg af 2 revisorer og revisorsuppleanter: Thorvald Rasmussen og Lars Pasgaard Pedersen. Suppleanter blev Gudmund Skovbjerg og Jørgen Gerdstrøm

7.     Eventuelt.

Tom beretter fra Jægerrådet. Bestyrelsen beder om forslag til næste sæsons dagsjagter. Søren Pedersen beder om at hjemmesiden opdateres oftere.

 

Bedømmelse af årets bedste opsatse:

Årets bedste danske bukkeopsats: Hans Møller
Årets bedste danske krondyropsats: Karl Bech
Årets bedste udenlandske bukkeopsats: Hans Erik Poulsen
Årets bedste udenlandske opsats, alle arter og typer: Jens Peder Brejnbjerg.

Årets sjoveste opsats: Hans Møller.

Tak for generalforsamling 2018

Bestyrelsen vil gerne takke for en god og hyggelig generalforsamling, samt for de forslag og ideer der blev præsenteret. Der kan ses billeder fra aftenen under fanen "billeder" og der vil snarest blive lagt referat fra generalforsamlingen op på hjemmesiden.

Generalforsamling 2018

February 20, 2018

Generalforsamling i Tørring Jagtforening d. 21/2 2018.
Spisning fra kl. 19.00 gerneralforsamling fra kl 20.00
Det foregår i Gudenåcentret på Kirkevej 10 7160 Tørring.
Dagsorden i følge vedtægter.
Forslag til dagsordenen skal sendes til toerringjf@gmail.com senest d. 16/2.
Vel mødt
Mvh Bestyrelsen

Kommende arrangementer i Tørring Jagtforening

November 01, 2017

Dagsjagter

Foreningen arrangerer 2 dagjagter i december måned og de ligger 2/12 og 28/12. I år er der mulighed for ikkemedlemmer at deltage.

Vi jager på ca. 600 ha og forventer ca. 50 stk. vildt/fugle på dagen.

Reviret består af mose, eng, søer, læhegn, vildtagre og remiser. Der er udsat både agerhøns, fasaner og ænder. Der skydes hvad jagtloven tillader, dog ikke råvildt med hagl og der skydes mindst med str. 4 hagl. Der er mulighed for enkelte riffelposter hvis det ønskes (angiv ved tilmelding hvis riffeljagt ønskes). Frokost er inkluderet i arrangementet og der er mulighed for aftentræk på ænder mod merbetaling. Vildtet tilfalder skytterne, dog bliver vildt nedlagt med riffel afregnet særskilt. 

Der er plads til cirka 16 deltagere på hver jagt.

Sted: Mellem Ribe og Gram.

Pris medlem kr. 1.000,00 og Ikke medlem kr. 1.200,00. Det vil sige du har mulighed for at hive en jagtkammerat med der ikke er medlem af foreningen.

Tilmelding er gældende efter betaling på MobilePay nr. 6145 2647 eller overførsel til 7140 0001085874 Skriv ”Dagjagt 1” for 2/12 eller ”Dagjagt 2” for 28/12 og husk navn.

Spørgsmål vedrørende de to dagsjagter rettes til Jens tlf. 2645 0518 eller Henning tlf. 2554 2500

Havjagt

Vi har i år booket M/S Signe der sejler fra Grenå på Djursland. Datoen er 21/1 2018. Signe har plads til 12 mand og prisen bliver 500 kr. for medlemmer og 600 kr. for ikke medlemmer. Hvis du tilmelder dig med MobilePay på nr. 6145 2647 så skriv ”Havjagt og navn”. Vær opmærksom på at vejret kan være en faktor så husk god, varm påklædning.

Spørgsmål rettes til Henning Tlf.2554 2500

Foredrag.

Jørgen Skouboe fortæller om sit arbejde med programmet Nak & Æd og om hans holdning til jagt. Hvorfor hedder det Nak & Æd? Smager en husmår godt? Og hvorfor er der så mange der kigger med? Det og meget mere får I svar på i foredraget med Jørgen.  Det er den 15/11 2017 i Gudenåcenteret, Kirkevej 10, 7160 Tørring. Alle er velkomne! Billetter købes via link her på hjemmesiden.

Kærjagten.

Så er vi kommet i gang med kærjagterne og der er allerede skudt ænder på det frie andetræk på højre side af vejen.  Igen i år koster kærkortet 500 kroner for de fem fællesjagter og det frie andetræk. Husk at dette skal være indbetalt inden man går på jagt første gang. Prisen på gæstekort er i år sat op til 150 kr. som betales på dagen inden vi går på jagt. Der er også mulighed for 5 nyjægere at deltage til 75 kr. per jagt, de bedes kontakte Henrik om dette.

Indbetaling til Sydbank – Mærkes Kærjagt;  Netbank: Reg. Nr: 7140 Konto Nr: 0001085874 eller MobilePay til tlf. nr: 6145 2647 – igen: HUSK NAVN/Kærjagt!

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Jagtformand Henrik på Tlf. 3063 8911.

Makkerskydningen 2017

June 13, 2017

Makkerskydningen 2017

Lørdag 2/6 2017 afholdtes Tørring Jagtforening vores årlige makkerskydning. Dagen, som var en stor succes hvis vi selv skal sige det, gik med hyggeligt samvær og udfordrende skydning. Der var en flot tilslutning som gør at der igen næste år vil blive forsøgt med at afholde arrangementet. Tilslutningen fejlede i hvert fald ikke noget! Mange tak for det!!!!

 

I år skød vi jægertrap, der måtte kun lades med én patron, til 16 duer pr mand, klassisk makkerskydning på 6 doubler på højre duerne hvor den ene skytte sider ned og skal afgive sine to skud til doublen inden makkeren må rydde op. Til sidst skød vi på kaninbanen hvor vi havde lejet en lerduekaster der kunne kaste en due stort set lodret op i luften som så blev kombineret med de løbende kaniner på forskellig vis. Her var der også brug for en dygtig makker da der også var element af makkerskydning inkluderet. Her kunne man opnå 14 træf i 14 skud hvis man var dygtig nok. I alt kunne man opnå 58 træffere på det specialdesignede makkerskydekort.

 

Vi må siges at der findes mange dygtige skytter i vores forening og vi er glade for at se dem deltage i vores lille leg på sådan en dag. Dette kunne også ses på resultaterne som følger herunder:

 1. Jan & Ulrik                                                       51 træf i 60 skud                           150 duer + 3 flasker vin pr mand

 2. Henning & Jens                                             49 træf i 64 skud                           2 flasker vin + 1 kasse patroner

 3. Daniel & Lars                                                  49 træf i 67 skud                           2 flasker vin

 

Vi vil gerne takke SuperBrugsen Tørring for støtte til vinen samt sige tak til alle der deltog.

Vildduebanen

May 09, 2017

Så er der igen mulighed for prøve kræfter med vildduebanen d. 10 maj kl 1800. Tilmelding sker i jagthytten, eller alternativt til Tom. Der er begrænsede pladser, så tilmeld dig før din nabojæger!

Medlemsblad 2017

April 29, 2017

Medlemsbladet for 2017 kan ses som PDF under Program og medlemsblad. Et fysisk eksemplar er på vej til alle medlemmer af foreningen.

Foredrag med Jørgen Skouboe fra Nak & Æd

March 21, 2017

Vi har glædet os til at fortælle jer at foreningen har fået fat i Jørgen Skouboe fra Nak & Æd, som kommer og holder foredrag for alle interesserede i Gudenåcenteret d. 15. november kl 19.00. Det bliver med garanti en spændende aften og vi glæder os til at se jer!
 

Jørgen Skouboe Møller fortæller om sit arbejde med programmet Nak & Æd og om hans holdning til jagt. 

Hvorfor hedder det Nak & Æd? Smager en husmår godt? Og hvorfor er der så mange der kigger med? Det og meget mere får i svar på i foredraget med Jørgen. 

Jørgen vil fortælle om hans rejser med programmet og om Nicolaj og hans rejser i Norden. Alt sammen vil være krydret med små sjove historier og anekdoter fra Jørgen og mon ikke der bliver holdt en lille "pibe-rygepause" undervejs, hvor der vil blive serveret kaffe og kage.

Vi ser frem til en spændende fortælling og glæder os til at åbne dørene for jer til dette foredrag.

 

Billetter kan købes i foreningens lokaler og gennem linket herunder.

Referat af generalforsamling 2017

March 21, 2017

Generalforsamling, Referat
Onsdag D. 22/2 2017 kl. 20.00
Rettidigt indsendte forslag: Ingen

Indkaldelse til generalforsamling i Tørring folkeblad uge 4 og 6, samt i medlemsblad og på hjemmesiden www.Toerringjagtforening.dk.

Dagsorden ifølge vedtægter:

 1. Valg af dirigent. Gudmund Skovbjerg Jeppesen, som også underrettede foreningen om at der ikke var oprettet en indkaldelse til generalforsamlingen i Danmarks Jægerforbunds medlemsblad.

 2. Aflæggelse af beretninger om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
  Formand HEP, berettede om at det havde været en god sæson i foreningen og vi er glade for de mange nye jægere der har besøgt foreningen og den gode deltagelse på jagter og til skydninger. Derudover var der til generalforsamlingen arrangeret et oplæg fra Nanna Skårup Andersen, Læge og Ph.d. studerende med speciale i sygdomme overført fra flåter til mennesker; fortalte om flåtoverførte sygdomme og hvad vi som jægere kan gøre for at undgå disse. Efter oplægget tog hun blodprøver af de frivillige der lagde arm til og samtidigt udfyldte et interessant spørgeskema.
  Lars Pasgaard Pedersen gav en kort orientering om det regelsæt der er blevet oprettet til præmie- og pokalskydningen og af hovedpunkterne kan nævnes at alle skytter skal aflevere 3 skydekort i løbet af sæsonen, som afgør hvilken række der skydes i og præmiesummerne er fastlagt.
  Tom Bak Hansen kom med en beretning for Vildtduebanen i Nr.Snede og kunne fortælle at banens formue lød på 253.000 kr. Sidste års resultat gav et mindre underskud men det skyldes at der er blevet etableret strøm op til banen og forholdende omkring banen er blevet forbedret. Vildtduebanen har ydet et tilskud på 5.000 kr til Nr.Snede jagtforening.
  Søren Skårup foreslog at tilskuddet hæves fra 5.000 kr. til 10.000 kr. Tom bringer dette forslag videre.
  Tørring Jagtforenings skydedag på vildtduebanen er i år ons d. 10/5 kl 18.00
  Tom berettede derefter hvad der var sket på Jægerrådsmøderne og kunne fortælle at møderne mest handlede om mårhunde og de tiltag jagtforeningerne på Juelsmindehalvøen gør for at bekæmpe mårhunden men der er også tiltag i gang for at præge de lokale politikere til at der åbnes for at der kan drives jagt på forskellige kommunale arealer.
  Tom underrettede også generalforsamlingen om at makkerskydningen gentages.
  Jim aflagde beretning fra hundeafdelingen og kunne fortælle at der igen i år havde været en solid tilslutning til træningerne, dog var der begrænset tilslutning fra unghundene til de afsluttende prøver.

 3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.
  Kassér Karsten Andreasen fremlagde det reviderede regnskab og årets resultat var på 44.816 kr. Den eneste ændring i forhold til tidligere regnskab var at, posterne slag og flugtskydning er slået sammen, grundet at der i foreningen er indført Mobilepay som umuliggør en adskillelse af det salg der sker i foreningen på skydeaftenerne.
  Søren Hansen spørger om det er muligt at opdele regnskabsposterne fx vha. et kasseapparat. Der til svarede Karsten at det skulle være muligt for alle at sidde ved kassen når der afholdes arrangementer og vi til stadighed kan holde øje med hvad der indkøbes til flugtskydningsposten og derved påvise om der er frem- eller tilbagegang.
  Der var i år indløst 27 kærkort og der har været 12 deltagere i Riisjagten.
  Søren Skårup takkede foreningen og bestyrelsen for det store arbejde der gøres.
   

 4. Indkomne forslag. Ingen

 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Hans Erik Poulsen. Jens Andreasen. Lars P. Pedersen.
Lars Pasgaard Pedersen ønskede ikke at genopstille til bestyrelsen. Derefter blev der indstillet følgende kandidater til de 3 åbne bestyrelsesposter: Hans Erik Poulsen, Jens Andreasen, Henning Kristensen, Mads Fejrskov og Tom Bak Hansen.
Resultatet for den skriftlige afstemning blev: Hans Erik Poulsen 21 stemmer, Jens Andreasen 31 stemmer, Henning Kristensen 24 stemmer, Mads Fejrskov 22 stemmer, Tom Bak Hansen 19 stemmer.
Valg af suppleanter. Tom Bak. Anders Olsen. Henning Lassesen. Henning Kristensen. Mads Fejrskov.
Henning Lassesen genopstilte ikke som suppleant. Suppleanterne der blev indstillet og valgt på generalforsamlingen var: Niels Brejnbjerg, Tom Bak Hansen, Søren Hansen og John Jørgensen.

 1. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. Genvalg

 2. Eventuelt.
  Heine Hyldal takkede Hans Erik poulsen for det store arbejde han har gjort som formand i foreningen.
  Søren Skårup mindedes nyligt afdøde Niels Erik Lundfold og Niels Dahl. Foreningen holdte et minuts stilhed for de afdøde .
  Gudmund takkede for god ro og orden på generalforsamlingen.
  Foreningen afholdte sidst på generalforsamlingen amerikansk lotteri med fine præmier til mange af deltagerne.

 

Bedømmelse af årets bedste opsatse:

Årets bedste danske bukkeopsats. Niels Ole Markussen
Årets bedste danske krondyropsats. Jens Slårup
Årets bedste udenlandske bukkeopsats. Mads Fejrskov
Årets bedste udenlandske opsats, alle arter og typer. Niels Ole Markussen
Årets sjoveste opsats. John Jørgensen
 

Ny bestyrelse

March 18, 2017

Den nye bestyrelse er nu konstitueret og posterne i udvalgene er blevet besat. Den nye bestyrelse består af formand Jens Andreasen, næstformand Jim Andersen, kasserer Karsten Andreasen, sekretær Mads Hansen og Henning Kristensen, Henrik Christensen og Kurt Vesterholm som menige bestyrelsesmedlemmer. Suppleantposterne er besat af Søren Hansen, Niels Brejnbjerg, Tom Bak og John Jørgensen. Vi ser frem til en god og udbytterig sæson med nye og spændende tiltag!

Dagsorden for generalforsamling 2017

Generalforsamling
Onsdag D. 22/2 2017 kl. 20.00
Rettidigt indsendte forslag: 

Indkaldelse til generalforsamling i Tørring folkeblad uge 4 og 6, samt i medlemsblad og på hjemmesiden www.Toerringjagtforening.dk.

Dagsorden ifølge vedtægter:

 1. Valg af dirigent.

 2. Aflæggelse af beretninger om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.

 3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.

 4. Indkomne forslag.

 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Hans Erik Poulsen. Jens Andreasen. Lars P. Pedersen. 

Valg af suppleanter. Tom Bak. Anders Olsen. Henning Lassesen. Henning Kristensen. Mads Fejrskov.
Henning Lassesen genopstiller ikke.

 1. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.

 2. Eventuelt.

 

Bedømmelse af årets bedste opsatse:

Årets bedste danske bukkeopsats.
Årets bedste danske krondyropsats.
Årets bedste udenlandske bukkeopsats.
Årets bedste udenlandske opsats, alle arter og typer.
Årets sjoveste opsats.
Vinderen skal berette om oplevelsen der førte nedlæggelsen af trofæet.

Makkerskydning 2016

June 03, 2016

Tørring Jagtforening afholdte lørdag d 4/6, sin første makkerskydning og det må siges at være et hyggeligt og veltilrettelagt arrangement, som Tom havde strikket sammen.
Der kom ca. 16 skytter og de forskellige makkerpar konkurrerede heftigt om at snuppe førstepladsen.
Det var spændende og udfordrende  skydning og mange fik brug for hjælp fra deres makker og de poster hvor man ikke kunne hjælpe hinanden, blev der talt meget om at en ekstra skytte ikke havde gjort noget.

Vinderne blev:

1. plads: Jan og Lars P. med 62 træf af 68 mulige

2. plads: Bent & Anders med 57 træf af 68 mulige

Delt 3 plads: Vagn Ove & Klaus/ Bent & Anders med 54 træf af 68 mulige.

Tak til alle for en hyggelig og udfordrende dag.

Please reload

bottom of page