top of page

Bliv jæger

For at gå på jagt i Danmark skal man som minimum have bestået den almindelige jagtprøve, der består af en teoretisk og en praktisk prøve og en haglskydeprøve.

For at gå på riffeljagt eller buejagt skal man bestå henholdsvis riffelprøven eller buejagtprøven.

For at få et jagttegn skal du gennemføre et kursus og bestå en teoretisk og en praktisk del af jagtprøven efterfulgt af en haglskydeprøve.

Kurserne kan tages på flere måder fra en weekend til aftenskole.

bottom of page