top of page
Jagttegn

 

Fra jagtåret 2013/2014 skal indløsning af jagttegn ske online hos Naturstyrelsen på ”Mit jagttegn” ved at logge på med NemID, via PBS eller på netbank.

På den nye jagtportal, som du kommer ind på ved at skrive adressen jagttegn.dk, kommer du ind på Naturstyrelsens hjemmeside
og klikker videre ved hjælp af tryk på den grønne firkant med teksten ”Mit jagttegn”

Her kan du:
• Betale for jagttegnet online med forskellige korttyper eller finde en OCR-linje til betaling via netbank.
• Ansøge om et erstatningsjagttegn – betalingen vil efterfølgende kunne gennemføres med forskellige korttyper eller ved at finde en OCR-linje til betaling på netbank.
• Printe kvittering for betalingen af jagttegn og erstatningsjagttegn ud under betalingsfasen.
• Kvitteringen er gyldig som jagttegn i 3 uger fra betalingsdagen.
• Vildtudbytteindberette. Husk at indberetningen skal finde sted senest den 31. marts. (også ved 0 udbytte)
• Printe et bekræftelsesbrev på 4 forskellige sprog, f.eks. til brug ved ansøgning om jagttegn i udlandet.
• Hente forsikringsbetingelser for Dansk Jagtforsikring.
• Udskrive en samtykkeerklæring (ved manglende samtykke fra politiet).
• Tilmelde dig buejagt- og riffelprøven, samt betale for disse prøver.
• Se din status for jagttegnet (har jeg betalt for indeværende jagtår? hvornår har jeg sidst indløst? m.m.)
• Notere en anden adresse end folkeregisteradressen for en periode, eller hvis du er bosat i udlandet oplyse hvilken adresse du ønsker jagttegnet sendt til.

Personer, der løser jagttegn, tegner samtidig en ansvarsforsikring i Dansk Jagtforsikring A/S.

Se den fulde ordlyd i miljøministeriets: Bekendtgørelse om jagttegn

Kilde: Danmarks Jægerforbund og Naturstyrelsen.

bottom of page