top of page

Personprofilen

FB_IMG_1710061334985.jpg
Mindeord for Gunnar Hansen 

Den 26. januar 2024 afgik Tørring Jagtforenings æresmedlem Gunnar Iversen Hansen ved døden 80 år gammel. 

Gunnar var en arbejdsom ildsjæl uden lige og hans altid gode humør, milde sind og væremåde, vil han blive husket for. 

Han var altid beredt på at hjælpe og gav sig altid til fulde når opgaverne opstod. Gunnar var i mange år en stor del af foreningen både som medlem af bestyrelsen, hjælper og jæger og ikke kun her i foreningen har han sat sit positive aftryk men mange andre steder som fx idrætsforeningen, bylivet, kortspilsklubben, med venner og på jagter, for Gunnar var altid i drev, for han trivedes bestemt ikke med stilstand. 

Selv om han var liden af størrelse, så satte Gunnar alle steder et stort positivt aftryk og han har gjort meget for mange. For som Jim sagde til bisættelsen - Ja så er kirken for lille. Og det var Tørring kirke; da Gunnar blev begravet, for han var afholdt af mange og efterlader sig et stort eftermæle. 
De mange gode stunder med Gunnar, om man har bygget, jaget, skudt eller talt, værdsættes og savnes af mange og vi vil mindes Gunnar med stor ærværdighed og fortsat stræbe efter at blive som han var. For han var helt igennem et ordentligt og dejligt menneske. 
Hans virkekraft og væsen vil blive savnet, for var der flere som ham, så var verden et bedre sted. 
Ære være hans minde og hans livsgerning. 

Søren Skårup Andersen. 

En JÆGER med stort ” J” ! hvis navn nok ikke behøvede at stå i overskriften, portrættet er længe nok, en personlighed , ildsjæl og forretningsmand der er kendt langt ud over Tørring sogn og Tørring Jagtforening.
Søren flyttede fra Sandvad til Tørring i 1977 og blev medlem af Tørring Jagtforening i 1978. I 1986 blev Søren valgt ind i bestyrelsen og her valgt til formand, en post han beklædte frem til 1992. I Sørens formandsperiode er der sammen med den øvrige bestyrelse gjort tiltag til mange anlægsarbejder, herunder udgravninger af ande- og hundedsø samt anlægning af ny skydebane, alt sammen tiltag som alle medlemmer nyder godt af den dag i dag.
Anlægning og etablering af dammene i Tørring Kjær havde ikke været mulig uden stor velvillighed fra vor kommune og ikke mindst Vejle Amt med Marianne Würtz Jensen som sagsbehandler ; udtaler Søren!
Problematikken omkring brug af blyhagl på skydebaner satte i 1987 en midlertidig stopper for den eksisterende gamle skydebane.
Bestyrelsen og Søren Skårup tog initiativ til genåbning af skydebanen med brug af blyhaglspatroner, men der skulle mange
sværdslag til før dette lykkedes. Mange skriverier og telefonsamtaler er gået forud før Søren fik foretræde i Miljøministeriet der havde residens ved Risø nær Roskilde, Søren mødte op med papirerne samt en pose wienerbrød og fik de fornødne underskrifter på tilladelserne og samtidig tilladelse til flytning samt anlægning af ny skydebane, som den dag i dag bliver flittigt besøgt sommeren igennem.
Tørring Jagtforening blev den første lokalforening der genåbnede en skydebane med tilladelse til at bruge blyhagl.
Forretnings- og handelsmanden Søren Skårup er som tidligere nævnt kendt langt ud over det ganske land,hvor han med garanti har solgt mere end 10
traktorer og div. andre landbrugs maskiner. Søren har blandt andet været ansat hos maskinhandler Jørgen Holm , som i branchen var kendt som en meget speciel person og her har Søren haft mange sjove og sælsomme oplevelser både herhjemme og ikke mindst i udlandet; Citat fra Søren: Jeg er den sælger i
Danmark der har været fyret og genansat flest gange i det samme firma!!
Hos Søren står dørene altid åbne og rigtig mange af Tørrings jægere og andet godtfolk har mange gode stunder her
med udveksling af jagt- og by historier. 
Søren er altid at finde på den årlige afsluttende jagt i kæret og på vore generalforsamlinger. På den afsluttende rævejagt i Kæret er det på den sikre såt vi
møder Søren nemlig til de gule ærter, og det er også helt sikkert, at Søren tager initiativ til en god gang mausel, når ærter og flæsk er sunket, og der flyver mange flotte gloser over bordet under kortspillet.
På generalforsamlingerne er der fra Søren altid ris og ros når der er grund herfor. Han er aktiv, åbenmundet og kan ikke tie stille ret længe af gangen og hvor er det godt, at Tørring Jagtforening har medlemmer som Søren der kan sætte gang i debatterne.
Sluttelig skal vi fra redaktionen nævne at Søren i 1994 fik tildelt Danmarks Jægerforbunds aktivitets nål og i 2000 blev udnævnt til æresmedlem af Tørring
Jagtforening. Tørring Jagtforening skylder Søren en stor tak gode initiativer og et stort arbejde for foreningen.

Skaarup døde 12/5 2018

Anker 2

Arne Lorentzen.
Arnes jagtkarriere startede, som så mange af os andre af den modne årgang, straks efter han blev 16 år. Dengang mødte man bare op hos den lokale betjent og løste jagttegn. Man kunne vælge mellem to typer, et til en femmer som gav lov til at jage på egen jord eller et til en tyver, hvor der var frit slav til lejet eller lånt jord. Arne spenderede den store pris og gik på jagt de første par år med hans broders jagtgevær, men efter den tid er det blevet til mange forskellige bøsser, der skal jo prøves noget nyt hele tiden. Arne flyttede til Tørring i
1979 og blev medlem af Tørring Jagtforening i 1981. I 1983 blev det til en suppleant post i bestyrelsen og han var med her i et par år,
derefter nogle år på frihjul fra bestyrelsesarbejdet, men absolut til rådighed når der skulle saves, bankes og males i foreningen.
I 1995 startede Arne som foder- og fasanmester på samtlige revirer tilhørende foreningen 
I 1998 blev det til en bestyrelsespost samt det ansvarsfulde job at være foreningens "SKAFFER" og samtidig næstformand for jagtudvalget.
Som "SKAFFER" sørgede Arne for at vore ganer altid blev tilfredsstillet ved samtlige arrangementer i Tørring Jagtforening.
Som flittig bruger og hjælper på vor flugtskydningsbane kan du hver tirsdag sæsonen igennem møde Arne her. I øvrigt "Hørt på skydebanen" 24 duer i 24
skud er det ikke blevet til endnu, men øvelse gør mester - bare vent!!!
Arne har de sidste 3 år modtaget OPTIMIST POKALEN, som tildeles personer der har ydet en særlig stor indsats for Tørring Jagtforening. Tak til Arne!!!!

Anker 3

Kurt Vesterholm.
Kurt så første gang dagens lys i Åle og flyttede til Slårupgård her i Tørring allerede som 6 årig. Startede sit jagtliv i en ganske tidlig alder hvor de første kugler blev sendt af sted med luft, men der var ligesom ikke nok skrald i luftbøssen og den blev da også udskiftet med en
salonriffel. Det var ikke just storvildt Kurt jagtede i starten men han har gjort sit til at rottebestanden i Tørring blev holdt i ave og der er brugt mange lørdage og søndage på byens losseplads, som i Kurts drengeår lå på modsatte side af Vongevej over for Hotel Gudenåen.
Papir på lovlig jagtudøvelse blev erhvervet som 16 årig hos den stedlige politimyndighed og den første jagtbøsse købt et årstid senere.
Den første O/U blev erhvervet i 1970 og er stadig i familiens eje.
Det er nok overflødigt at fortælle at Kurt er udlært mekanikker, men nu er det gjort.
Han kom i lære i 1959 hos BP ( nuværende Tørring Auto ), og havde efter endt læretid og værnepligt en kort afstikker til Vejen, men som en bommerang kom han tilbage til Tørring , der har nok været et eller andet der trak, måske rotterne !
Arbejdede igen hos BP frem til 1977 hvor han startede Kurt´s Auto
Kurts hjerte har altid banket for konkurrence og lerduer og Tørrings første lerdueskydebane blev således anlagt på Slårupgårds marker og de efterfølgende
skydebaner i Kæret har Kurt også været kraftigt involveret i - gamle mekaniske kastemaskiner byggede Kurt om til halvautomatiske. De blev udløst elektrisk, men strøm var der ikke på banen dengang så der blev brugt bilbatterier som strømkilde, og det var et slæb, at fragte disse frem og tilbage.
I starten af 90erne blev der bygget nye kastemaskiner og dertil vore nuværende maskinhuse. Der blev lagt strøm ind, bygget klubhus og det siges at Kurt også havde fingrene med i spillet her.
Efter mere end 30 års medlemskab af Tørring Jagtforening og deltagelse i mange pokalskydninger figurerer Kurt Vesterholms navn på næsten alle vandrepokaler i foreningen og på nogle endda flere gange, men een mangler Kurt stadig at få sit navn indgraveret på , nemlig mesterpokalen, men det skal nok komme, siger Kurt.
Kurt har de seneste 6 år været flugtskydningsinstruktør og i samme periode siddet i bestyrelsen for Jagtforeningen, været formand for skydebanen som er blevet styret med fast hånd. 
Tørring Jagtforening siger tak til Kurt for en stor indsats på skydebanen.

Anker 4

Aksel Jensen.
Min jagt begynder i drengeårene med luftbøsse på jagt efter gråspurve og diverse småfugle. Senere med lån af fars jagtgevær
når han ikke var hjemme. Det blev til mange krager og skader.
I 1955 får jeg stor jagttegn ved 20 kr. indbetalt i Givskud Posthus - så er jeg klar til jagt. De første år med en 16 underlukker
med sortkrudt i stille vejr og det var svært at se, om agerhønen var ramt. Jagten har taget meget af min tid både i indland og udland.
I 1969 blev jeg medlem af Tørring Jagtforening og der har jeg været aktivt medlem siden.

På generalforsamlingen 24 februar 2010 blev Aksel udnævnt til æresmedlem. For at blive æresmedlem af jagtforeningen er der
visse ting der skal være opfyldt og det syntes vi i bestyrelsen at Aksel har gjort som medlem siden 12.08.1976. For det første har
han gået på jagt i rigtigt mange år og været en god ambassadør for jagt i almindelighed. Aksel har været i bestyrelsen i flere år
og lagt meget arbejde i det. Han har været en foregangsmand for de unge jægere og garant for en god jægerdisciplin,
Du er stadig "still going strong". Derfor var det med glæde bestyrelsen overrakte Aksel diplomet som æresmedlem, hvilket gav
stor applaus fra salen.

bottom of page